Medzinárodná výstava psov Nitracanis 20.11.2011

Výstavy: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak