Zvod mladých a bonitácia Varín, 16.04.2011

Zvody a bonitácie: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak