Skúšky vytrvalosti psov SVP1-3 Šamorín, 25.09.2010

Výcvik: