Skúšky vytrvalosti psov SVP1-3 Šamorín, 25.09.2010

Výcvik: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak