Výcvikový víkend Chtelnica, 16.10.2010

Výcvik: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak