Výcvikový víkend Bojnice 20.-22.4.2012

Výcvik: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak