SVP Šamorín 07.05.2011

Výcvik: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak