Výcvikový víkend Mošovce 14.-16.06.2013

Výcvik: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak