Vrh "E" Lupus Ardor (Artex Saris Wolfs x Cona Veľký Jarok)

Chovateľská stanica: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak