Krytie z Gryzovej svorky 1

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak