Kryí list č. 63

Ev.č. krycieho listu: 63/2018
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: z Kaľanky
Meno suky: Aireen Absaroki
Navrhovaní plemenníci: 1. Cézar Vlčí démon
2. Bak od Našej vlčice
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak