krycí list

Ev.č. krycieho listu: 4/2019
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Malý Bysterec
Meno suky: Connie Vlčí tlapka
Navrhovaní plemenníci: 1. Gorran Grey Střípek snú
Využitý plemenník: Gorran Grey Stripek snu
Dátum krytia: 20.03.2019
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak