Krycí list č.6

Ev.č. krycieho listu: 6/2019
Druh chovu: Voľný
Vydaný na CHS: Vikvel Wolf
Meno suky: Ember Vikvel Wolf
Navrhovaní plemenníci: 1. Bak od Našej vlčice
2. Obi-wan Malý Bysterec
3. Erik z Verne smecky
Využitý plemenník: Obi-wan Malý Bysterec
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak