Krycí list

Ev.č. krycieho listu: 57/2019
Druh chovu: Riadený
Meno suky: ARIS Saris wolfs
Navrhovaní plemenníci: 1. GORRAN GREY Střípek snú
2. ICARUS Lupus Ardor
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak