Výcvikový víkend jeseň 2018

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak