Členské poplatky

Prosíme členov klubu, ktorí platili členský poplatok 8.1.2014 a 9.1.2014 nech kontaktujú ekonómku klubu Miriam Pavlíkovú. Ďakujeme!

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak