B, zo Suchovských hájov, zo suchovskych hajov

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak