z Dubničanky, Aimu z Dubničanky

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak