Výsledky zvodov a bonitácií

Zvod mladých a bonitácia 26.5.2012 Pavlovce

Bonitačná komisia: MVDr. František Rosík, Ing. Jozef Švaňa, Ing. Janka Tarkaničová

Zvod mladých a bonitácia 31.3.2012 Horný Hričov

Bonitačná komisia: MVDr. František Rosík,Oskár Dóra, Zuzana Melkusová

Stránky