Plán výcviku v Trnavej hore

Zdravím cvičiacich psovodov na výcvikovom víkende v Trnavej Hore, máte priložený link kde sa môžete zapísať na jednotlivý vícvik.

ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV Pavlovce - Ranč Breziny 4.5.2024 PRIHLASOVANIE ONLINE

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.

VÝCVIKOVÝ VÍKEND Trnavá Hora 16.5.-19.5.2024

                                                                                                               VÝCVIKOVÝ VÍKEND                                                                                                                    Pod Borovicou - Trnavá Hora

16.5. – 19.5.2024

Milí priatelia,

pozývame Vás na výcvikový víkend, ktorý sa bude konať 16.5. – 19.5.2024  v Trnavej hore.

SKÚŠKA VYTRVALOSTI PSA - prihlasovanie Šamorín (Endurance run)

Prihlasovanie na Skúšku SVP I v Šamoríne je SPUSTENÉ. The registration for endurance run SVP I is OPEN.

PRIPOMIENKA členský príspevok + platby za krytie

Drahí priatelia 

Začal sa marec, posledný mesiac na úhradu členského príspevku. 

Informácie k platbe: 

Členský príspevok: 30 € / rok

2% dane

Oznamujeme členom, ale aj nečlenom klubu.
Klub československého vlčiaka za rok 2023 nemôže poberať 2% dane.

Výsledky ŠPECIÁLNA VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÉHO VLČIAKA KCHČSV SR 25.11.2023 Pezinok

Výstava venovaná 30. výročiu samostatnosti KCHČSV SR a zároveň 30. výročiu nášho klubu ako garanta plemena československý vlčiak

ROZHODCA: MVDr. František ROSÍK ml . / SK

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

Vrh W Malý Bysterec

Vyjadrenie výboru KCHČSV SR k vrhu W Malý Bysterec

Dňa 05.09.2023 písomne informoval chovateľ chovateľskú komisiu o výsledkoch DNA analýzy testov vrhu W Malý Bysterec, kde bolo zistené, že u dvoch súk z vrhu W Malý Bysterec nie je zhoda u rodičov uvedených v preukaze pôvodu, konkrétne:

- Win Malý Bysterec SPKP 4451

- Walkyria Malý Bysterec SPKP 4450

IMPORTOVANÉ JEDINCE - informácia

Vážení členovia KCHČSV. 
 
Chcem upozorniť, že všetci, ktorí si doveziete vlčiaka zo zahraničia spolu s exportným preukazom, tak ste povinný registrovať vašeho psíka na Slovensku do Slovenskej plemennej knihy! Inak sa nebude môcť zúčastňovať skúšok, výstav a bonitácií. Môžete prísť o šampionáty a nemusí váš pes byť zaradený do chovu.

Úprimnú sústrasť

Dňa 28.09.2023 zomrel pán pplk. Ing. Karel Hartl, ktorý bol významnou osobnosťou československej kynológie. 

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine.

Výsledky ŠPECIÁLNA VÝSTAVA Československého vlčiaka, bez CAC, 29.8.2023 - HENCOVCE

Výsledký Špeciálnej výstavy Československého vlčiaka, bez CAC, 29.8.2023 - HENCOVCE

Rozhodca/Judge:  VÁCLAVÍK MIROSLAV (CZ)      

Zápisnica z členskej schôdze 06.08.2023, Dolný Kubín

Dňa 06.08.2023 sa konala členská schôdza v Dolnom Kubíne.

Program člensej schôdze zaslaný členom:

VÝCVIKOVÝ VÍKEND - Vincov les 5.10 - 08.10.2023

Milí priatelia,
pozývame Vás na výcvikový víkend, ktorý sa bude konať 5.10.-8.10.2023 v Chatovej osade Vincov les.

XXVI. Európska výstava KCHČSV SR 5.8.2023 Dolný Kubín

XXVI. Európska výstava československého vlčiaka, 05.08.2023               

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHČSV SR 4.8.2023 Dolný Kubín

Výsledky Klubovej výstavy 04.08.2023

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

 

Pozvánka na členskú schôdzu / 06.08.2023

Vážení členovia,
pozývame Vás na každoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať: 06.08.2023 v Kempe Tília Gäceľ (Dolný Kubín) so začiatkom o 15:00.
 
Tento rok sa budú konať aj voľby do výboru klubu na pozíciu 2. podpredseda.
Ak máte záujem kandidovať na túto funkciu vo výbore klubu KCHČSV SR, prosím oznámte to e-mailom (csv.klub@gmail.com) do 31.07.2023.

Stránky