PRIEBEH BONITÁCIE KCH ČSV SR - informatívne video

Pre majiteľov psov , ktorí sa v budúcnosti chystajú na bonitáciu , sme pripravili informatívne video o priebehu bonitácie na Slovensku.

Ukážka zobrazuje perfektne pripraveného psa pri meraní a priebeh bez komplikácii. V ďalšom období pripravujeme aj dokument o priebehu NÁCVIKU PSA na bonitáciu. Klub organizuje min. 3x do roka podujatia /2x výcvikový víkend a 1x letný tábor / , kde sa nácvik na bonitáciu a na výstavy uskutočňuje. Všetky termíny bonitácií či iných podujatí klubu sú priebežne dopĺňané na web stránke klubu www.csv.sk a informácie sa aktualizujú aj na FB klubu československého vlčiaka. Všetky otázky ohľadne chovnosti a príprav na ňu by mal poskytnúť novým majiteľov najmä ich chovateľ.

Dear foreign owners and breeders of Czechoslovakian wolfdogs.

KCH ČSV SR prepared an informative video preview for Slovak owners about the process of bonitation with a perfectly prepared dog. We would also like to give you the opportunity to watch the video in English language. We also would like to invite you to visit and absolve the bonitation in Slovakia. Unlike Slovak dogs, no other condition is required for foreign dogs, only a pedigree.