Zoznam chovných psov

V prípade Vášho záujmu o doplnenie alebo zmenu v zozname kontaktujte hlavného poradcu chovu KCHČSV SR,

Ing. Janku Brussovú (Tarkaničovú) csv.hpch@gmail.com

V prípade potreby úpravy, doplnenia údajov kontaktujte csv.2podpredseda@gmail.com

V zozname sú uvedení všetci žijúci chovní plemenníci - vek na párenie nie je u psov obmedzený.

Radenie psov podľa veku - v rokoch. Od najmladších po najstarších. Na konci zoznam chovných psov, aj zahraničných, žijúci na Slovensku.

Oznam hlavného poradcu chovu

Poradcovia chovu, rozhodcovia výkonu a posudzovatelia exteriéru existujúci stav

Posudzovatelia exterieru :

od roku 1985 z celkového počtu 10 záujemcov o výkon posudzovateľa exteriéru z radov členov KCHČSV SR uspeli len traja (3) : RNDr. Bognárová Soňa, MVDr. Rosík František, Dóra Oskár. Pre zaujmavosť treba bližšie špecifikovať dôvody neúspechu :

- dvaja (2) nedosiahli potrebné bodové ohodnotenie pri záverečných skúškach a nezúčastnili sa opravných skúšok

- traja (3) sa rozhodli nepokračovať a nenastúpili k záverečnej skúške

- jeden (1) nenastúpil do kurzu

- jedna (1) nedosiahla predpísaný počet hospitácii u posudzovateľov ( skúšky vykonala a chýbala jej jedna hospitácia )

Poradcovia chovu :

Posledné skúšky poradcov chovu – resp. jediné sa konali dňa 2.8.2007 v horskom hoteli Geravy . Z troch (3) zúčastnených jeden (1) požiadal o odklad ( do dnešného dňa nepožiadal o vykonanie skúšky a na výzvy KCHČSV SR nereagoval ), skúšky zložili Mgr. Malík Štefan, Ing. Švaňa Jozef.

Poradcovia chovu RNDr. Bognárová Soňa, MVDr. Rosík František, Dóra Oskár boli ustanovení do funkcií poradcov chovu Výborom KCHČSV ČSFR po úspešnom absolvovaní skúšok posudzovateľov exterieru . Skúšky plánované na koniec roku 2011 sa nekonali pre neúčasť dvoch (2) čakateliek !   

Rozhodcovia výkonu skúšky SVP :

V tejto oblasti máme prebytok rozhodcov ! Medzinárodný rozhodcovia sú : Polóny Ján, Medvecký Luboš, Mgr. Dreisig Adrian, Dóra Oskár. V súčastnosti sa pripravuje ku skúškam dlhoročný vedúci skúšok Mgr. Vavro Ondrej

Vyhliadky do budúcnosti :

Výbor KCHČSV SR navrhol a Členská schádza v roku 2009 schválila návrh pre zahájenie školenia adeptov na pozíciu poradcov chovu. Podmienky pre účasť v programe sú nasledovné :

- žiadateľ je chovateľ s minimálne jedným zapísaným vrhom Československého vlčiaka

- žiadateľ bude spolupracovať s konzultantom ( poradcom chovu )

- žiadateľ absolvuje stáže s poradcami chovu v regiónoch

- žiadateľ absolvuje jedno dvoj (2) dňové školenie

- žiadateľ sa bude pripravovať podľa spracovaných osnov

- žiadateľ bude pripustený ku skúške po dvoj (2) ročnom prípravnom období  

Čipovanie šteniat - postup

 

V súlade s Uznesením Členskej schôdze zo dňa 05.08.2011, ktorá sa konala v Hrabušiciach - Podlesku chovateľ zabezpečuje počnúc dňom 1.1.2012 čipovanie šteniat narodených v roku 2012.

Chovateľ podľa Chovateľského poriadku § 39 oznámi do 7 dní narodenie šteniat hlavnému poradcovi chovu, ktorý zabezpečí vykonanie kontroly vrhu vo veku medzi 4 – 5 týždňom veku šteniat.

Príslušný poradca chovu vykoná kontrolu vrhu, vykoná hodnotenie vrhu a sučky, stav chovného zariadenia a v spolupráci s chovateľom vypíše formulár “Prihláška k zápisu šteniat”. Chovateľ s riadne vypísaným formulárom vykoná návštevu u veterinárneho lekára, ktorý je vedený v zozname zmluvných partnerov SPZ.

Veterinárny lekár po vykonaní čipovania prilepí štítok čiarového kódu k menu čipovaného šteňaťa a potvrdí svoj výkon podpisom a razítkom.

Chovateľ doporučenou zásielkou odošle dva formuláre (jeden potvrdený veterinárnym lekárom + jeden potvrdený poradcom chovu) na SPZ k ďalšiemu vybaveniu .

 

                                                                                                                  Oskár Dóra
                                                                                                       poverený hlavný poradca chovu

 

20. februára 2012

Oznam hlavného poradcu chovu

Hlavný poradca chovu vystavil v súlade s CHP na základe žiadostí chovateľov tieto "Povolenia k pripusteniu":

00111/ 23.08. 2011 – SPKP 2931 Jasa spod Ďumbiera – Viktor Veliký / Vikvel Wolf

00211/ 16.08.2011 – SPKP 2722 Dona z Oravy – Jozef Straka / z Oravy

00311/ 24.08.2011 – SPKP 2710 Heja Fončorda – Milan Budaj / spod Ďumbiera

00411/ 21.08.2011 – SPKP 3046 Jetta Crying Wolf – Milan Budaj / spod Ďumbiera

00511/ 08.09.2011 – SPKP 2763 Eja spod Ďumbiera – Matúš Bača / Sivý vlk

00611/ 31.09.2011 – SPKP 2883 Hermiona Oskár DóR – Pavol Poruban / z Dubničanky

00711/ 02.09.2011 – SPKP 2793 Ira Radov dvor – Viktor Veliký / Vikvel Wolf

00811/ 02.09.2011 – SPKP 2826 Ajda Kalinovská svorka-Gero – Jaroslav Žabka / zo Slovenskej rozprávky

00911/ 05.09.2011 – SPKP 3011 Beta Vlčí démon – Milan Budaj / spod Ďumbiera

01011/ 14.09.2011 – SPKP 2799 Alexis Osada draklem – Milan Budaj / spod Ďumbiera

01111/ 09.10.2011 – SPKP 2973 Conny Polární vlk – Tomáš Hudcovič / bez registrácie chovateľskej stanice v FCI

01211/ 17.10.2011 – SPKP 2876 Clair od Sarkej – Peter Kováč / bez registrácie chovateľskej stanice v FCI

01311/ 13.10.2011 – SPKP 2846 Cora Biely tesák – Barbora Pribulová / Saris Wolfs

01411/ 31.10.2011 – SPKP 2835 Jolka Radov dvor – Ondrej Vavro / zo Suchovských hájov

01511/ 31.10.2011 – SPKP 2776 Aida Vlčí démon – Roman Devečka / Vlčí démon

01611/ 31.10.2011 – SPKP 2775 Agira Vlčí démon – Robert Bego / od našej vlčice

01711/ 03.11.2011 – bez registrácie v SPKP Ela Zlatá Palz – Roman Lacko / Roja Gordion

01811/ 03.11.2011 – SPKP 2932 Jess spod Ďumbiera – Štefan Malík / Kysucká hviezda

bez čísla – SPKP 2836 Grace Malý Bysterec – Petra Rotbauerová / Tobrok – vydal Ing. Jozef Švaňa

bez čísla – SPKP 2875 Hailyn Malý Bysterec – Luboš Medvecký / Malý Bysterec – vydal Ing. Jozef Švaňa


 

Hlavný poradca chovu v súlade s CHP čl. 34 nevystavil "Pripúšťacie povolenie" na už vykonané párenia pre sučky :

SPKP 2789 Heňa Radov dvor

SPKP 2975 Harmonia Crying Wolf


 


 


 

 

                                                                              Oskár Dóra

                                                                poverený hlavný poradca chovu

 

 

03.11.2011

XVI. Európska výstava československého vlčiaka

KCHČSV SR a CCLC (Klub chovateľov čsv v Taliansku) sa dohodli že XVI. Európska výstava v roku 2012 sa uskutoční v termíne 24. – 25.03.2012 v Taliansku. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

Skúška vytrvalosti psa I.,II., 8.10.2011 Šamorín-Čilistov

Rozhodca: Mgr. Adrián Dreisig Vedúci skúšky: Mgr. Ondrej Vavro Štatutárny zástupca: Bc. Zuzana Melkusová

Lokalita letného výcvikového tábora

Vážení členovia KCHČSV SR, v súčasnosti sa výbor klubu zaoberá výberom vhodnej lokality na konanie letného výcvikového tábora v roku 2012. Ak by ste vedeli o vhodnom mieste, informujte prosím tajomníčku klubu Bc.Zuzanu Melkusovú

Zápisnica z členskej schôdze 5.8.2011

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 5. augusta 2011 v Hrabušiciach-Podlesku.

Zvod mladých a bonitácia 6.8.2011 Hrabušice

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Ing. Jozef Švaňa, RNDr. Alexandra Zahradníková

Zvod mladých a bonitácia 16.4.2011 Varín

Bonitačná komisia: Oskár Dóra, Mgr. Štefan Malík, Bc. Zuzana Melkusová

Stránky