2% Z DANÍ PRE KLUB

Milí priatelia, ak by ste mali možnosť a záujem podporiť Klub chovateľov československého vlčiaka v SR 2 % zo svojich daní, nech sa páči , tu je editovateľné "Vyhlásenie o poukázaní 2%". https://www.csv.sk/sites/default/files/pictures/public/document_0.pdf