Kontakty

Výbor Klubu chovateľov Československého vlčiaka SR

Predseda (chairman)
1. Podpredseda + Skúšky vytrvalosti (SVP)
Obrázok
2. Podpredseda + Výstavy (dogshows)

 

Ekonóm klubu (payments)
Tajomník (memberships)

Hlavný poradca chovu (breeding advisor)
Člen výboru - Výcvikový referent (training)
Predseda KRK (club control)
     
  • Miroslava Čišková
  • Hronská 457
    049 25 Dobšiná                  +421 911 175 191