Zápisnice

Zápisnica zo stretnutia výborov KCHČSV SR a KCHČSV ČR

Dňa 24.03.2025 sa konala schôdza výborov KCHČSV SR a KCHČSV ČR v Breclav / CZ

Zápis v prílohe.

Zápisnica z členskej schôdze 06.08.2023, Dolný Kubín

Dňa 06.08.2023 sa konala členská schôdza v Dolnom Kubíne.

Program člensej schôdze zaslaný členom:

Zápisnica z CHK 6.5.2023 Pavlovce

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie KCHČSV

ZÁPISNICA z ČLENSKEJ SCHODZE , 5.11.2022 , Vincov les

Dňa 5.11.2022 sa vo Vincovom lese konala členská schôdza klubu. Prikladáme zápisnicu.

Zápisnica z členskej schôdze 7.8.2022

Zápisnica z členskej schôdze 7.8.2022, Dolný Kubín / za rok 2021 /

Zápisnica z členskej schôdze 8.8.2021

Zápisnica z členskej schôdze 8.8.2021 (odložená schôdza z roku 2020)

1. Voľba komisií

Mandátová komisia:

Stránky