Zápisnice

Zápisnica z členskej schôdze, Dolný Kubín 15.08.2018

Zápisnica z členskej schôdze, Dolný Kubín 15.08.2018

 

Prítomní:           55 z toho 50 členovia klubu a 5 prítomných nečlenov

Zápisnica zo schôdze výboru, Arnutovce 14.11.2015

Prítomní: Ľuboš Zaremba, Miriam Pavlíková, Ing. Janka Tarkaničová, Ing. Veronika Bognárová

Stránky

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak