Zápisnice

Zápisnica zo schôdze výboru, Arnutovce 14.11.2015

Prítomní: Ľuboš Zaremba, Miriam Pavlíková, Ing. Janka Tarkaničová, Ing. Veronika Bognárová

Stránky

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak