LETNÉ VÝSTAVY 2023 SPONZORING

Milí priatelia,

už o dva mesiace organizujeme klubové výstavy. Aby boli výstavy atraktívne, tak hľadáme sponzorov, ktorí by vedeli prispieť vecnými darmi pre vystavovateľov a ich vystavovaných miláčikov - víťazov tried ako aj celkových víťazov výstav. Mená a logá sponzorov budú samozrejme uvedené vo výstavných katalógoch.

Kto by chcel prispieť sponzorskými darmi, nech najneskôr do 20.7.2023 píše na csv.1podpredseda@gmail.com , ďalšie informácie na tel.č. 0915139244

M.G.