Pozvánka na členskú schôdzu / 06.08.2023

Vážení členovia,
pozývame Vás na každoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať: 06.08.2023 v Kempe Tília Gäceľ (Dolný Kubín) so začiatkom o 15:00.
 
Tento rok sa budú konať aj voľby do výboru klubu na pozíciu 2. podpredseda.
Ak máte záujem kandidovať na túto funkciu vo výbore klubu KCHČSV SR, prosím oznámte to e-mailom (csv.klub@gmail.com) do 31.07.2023.

Program členskej schôdze:
1. Voľba komisií
2. Voľba overovateľa zápisu
3. Schválenie programu členskej schôdze
4. Voľba 2.podpredsedu
     Návrh výboru:
5. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2022
6. Predloženie správy KRK za rok 2022
7. Predloženie správy o chove za rok 2022
8. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2024
9. Kontrola plnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou
10. Návrh na zmenu SVP
11. Návrh na zmenu stanov
12. Rôzne