KALENDÁR PODUJATÍ 2019

Čo nás čaká v roku 2019

·         február - SVP I-III Španielsko nieje ešte zadaný dátum a potvrdenie od španielskej strany 

          27.aprílSVP I-III Šamorín s možným udelením CACT. Zodpovedná: Marcela Gábrielová

·         18. májZvod mladých a bonitácia (+zvod chovných jedincov) Pavlovce. Zodpovedná: Ing. Janka Brussová

·         23.-26. májVýcvikový víkend ( presná lokalita bude upresnená) Zodpovedná: Ing. Jana Dudíková

·         15.júnSpoločná prechádzka:  Zodpovedná: Veronika Bognárová-zmena termínu

·         09.-18. augustLetný výcvikový tábor Dolný Kubín. Zodpovedný: celý výbor

  09. august Klubová výstava ČSV. Zodpovedný: Ľuboš Zaremba.

  10. august Špeciálna výstava ČSV Zodpovedný: Ľuboš Zaremba

  11. august Členská schôdza. Zodpovedná: Veronika Bognárová

  12. august Zvod mladých a bonitácia ( + zvod chovných jedincov)   Zodpovedná: Ing. Janka Brussová

  13. august aktivity táborové  Zodpovedný: celý výbor

  14.august  aktivity táborové  Zodpovedný: celý výbor

  15.august  aktivity táborové  Zodpovedný: celý výbor

  16.august  aktivity táborové  Zodpovedný celý výbor

  17.august  skúška poslušnosti BH/VT  Zodpovedný: Fero Bajana

  18.august  koniec tábora

·         21. september SVP I východ (presná lokalita bude doplnená). Zodpovedná: Marcela Gábrielová

·         5. októbra SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT. Zodpovedná: Marcela Gábrielová

·         10.-13. októbra Výcvikový víkend (lokalita bude doplnená). Zodpovedná: Ing. Jana Dudíková

·         9. novembra Zvod mladých a bonitácia(+zvod chovných jedincov)( presná lokalita bude upresnená) Zodpovedná: Ing. Janka Brussová

·         31. decembra Silvestrovské prechádzky (lokality budú včas doplnené). Zodpovedný: celý výbor