BONITÁCIA a ZVOD, Pavlovce 15.5.21

Dátum: 
štvrtok, 29. apríl 2021
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak