KALENDÁR PODUJATÍ pre rok 2020

TERMÍNOVÝ KALENDÁR na rok 2020

 • 18. Apríl - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT. zodpovedná : M.Gábrielová - ZRUŠENÉ
 • 23. máj - Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Pavlovce: zodpovedná: J.Brussová - - ZRUŠENÉ
 •  21.-24.máj - Výcvikový víkend , Podskalie  zodpovedná: J.Dudíková, K. Slaná  - ZRUŠENÉ
 •  7.-15. august  – Letný výcvikový tábor Dolný Kubín.  Zodpovedný celý výbor
 •  7.august   -  Klubová výstava ČSV
 •  8. august  -  XXIV. Európska výstava ČSV
 • - Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov).
 • - Členská schôdza
 • - Orientačný beh al. výlet
 • - Skúšky
 • ( presné termíny akcií budú doplnené )
 • 19. september - SVP I Trebišov , miesto sa upresní,  zodpovedná : M.Gábrielová                                                                                                                                                                     
 • 3. október - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT.  zodpovedná : M.Gábrielová
 • 8. - 11. október - Výcvikový víkend ,Vincov les, zodpovedná : J.Dudíková, K. Slaná
 • 31. október - Zvod mladých a bonitácia , Piešťany (+ zvod chovných jedincov), zodpovedná : J. Brussová
 • 31. decemberSilvestrovská prechádzka, zodpovedný celý výbor