KALENDÁR PODUJATÍ pre rok 2020

TERMÍNOVÝ KALENDÁR na rok 2020
 • 18. Apríl - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT. zodpovedná : M.Gábrielová
 • 23. máj - Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Pavlovce: zodpovedná: J.Brussová
 •  máj - Výcvikový víkend ,  zodpovedná: J.Dudíková
 •  7.-15. august 2020 – Letný výcvikový tábor Dolný Kubín.  Zodpovedný celý výbor
 •  – dve výstavy : Klubová + XXIV.Európska výstava
 • - Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov).
 • - Členská schôdza
 • - Orientačný beh al. výlet
 • - Skúšky
 • ( presné termíny akcií budú doplnené )
 • 19. september - SVP I Trebišov , miesto sa upresní,  zodpovedná : M.Gábrielová                                                                                                                                                                     
 • 3. október - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT.  zodpovedná : M.Gábrielová
 • október - Výcvikový víkend ( lokalita bude upresnená ), zodpovedná : J.Dudíková
 • 7. november - Zvod mladých a bonitácia  (+ zvod chovných jedincov), zodpovedná : J. Brussová
 • 31. december – Silvestrovská prechádzka, zodpovedný celý výbor
 
Dátum: 
nedeľa, 10. november 2019
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak