KLUBOVÁ A EURÓPSKA VÝSTAVA KCHČSV SR 2018

Dátum: 
nedeľa, 12. august 2018
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak