SPOLOČNÁ PRECHÁDZKA, Častkov-Havran,15.9.2018

Dátum: 
utorok, 14. august 2018
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak