VÝCVIKOVÝ VÍKEND , 19.-22.5.2022 - Pod borovicou,Trnavá hora