ZVOD ML A BONITÁCIA -Piešťany, 31.10.2020-ZRUŠENÉ

Miesto konania Piešťanský pivovar - ŽiWell

Dátum: 
pondelok, 5. október 2020
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak