Zoznam chovných zvierat je aktualizovaný priebežne

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak