Články

Plán výcviku v Trnavej hore

Zdravím cvičiacich psovodov na výcvikovom víkende v Trnavej Hore, máte priložený link kde sa môžete zapísať na jednotlivý vícvik.

VÝCVIKOVÝ VÍKEND Trnavá Hora 16.5.-19.5.2024

                                                                                                               VÝCVIKOVÝ VÍKEND                                                                                                                    Pod Borovicou - Trnavá Hora

16.5. – 19.5.2024

Milí priatelia,

pozývame Vás na výcvikový víkend, ktorý sa bude konať 16.5. – 19.5.2024  v Trnavej hore.

PRIPOMIENKA členský príspevok + platby za krytie

Drahí priatelia 

Začal sa marec, posledný mesiac na úhradu členského príspevku. 

Informácie k platbe: 

Členský príspevok: 30 € / rok

2% dane

Oznamujeme členom, ale aj nečlenom klubu.
Klub československého vlčiaka za rok 2023 nemôže poberať 2% dane.

Vrh W Malý Bysterec

Vyjadrenie výboru KCHČSV SR k vrhu W Malý Bysterec

Dňa 05.09.2023 písomne informoval chovateľ chovateľskú komisiu o výsledkoch DNA analýzy testov vrhu W Malý Bysterec, kde bolo zistené, že u dvoch súk z vrhu W Malý Bysterec nie je zhoda u rodičov uvedených v preukaze pôvodu, konkrétne:

- Win Malý Bysterec SPKP 4451

- Walkyria Malý Bysterec SPKP 4450

IMPORTOVANÉ JEDINCE - informácia

Vážení členovia KCHČSV. 
 
Chcem upozorniť, že všetci, ktorí si doveziete vlčiaka zo zahraničia spolu s exportným preukazom, tak ste povinný registrovať vašeho psíka na Slovensku do Slovenskej plemennej knihy! Inak sa nebude môcť zúčastňovať skúšok, výstav a bonitácií. Môžete prísť o šampionáty a nemusí váš pes byť zaradený do chovu.

Úprimnú sústrasť

Dňa 28.09.2023 zomrel pán pplk. Ing. Karel Hartl, ktorý bol významnou osobnosťou československej kynológie. 

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine.

Výcvikový víkend 5.10.-8.10.2023 v Chatovej osade Vincov les.

Milí priatelia,
pozývame Vás na výcvikový víkend, ktorý sa bude konať 5.10.-8.10.2023 v Chatovej osade Vincov les.
Plánik chatiek nájdete na konci príspevku.

Pozvánka na členskú schôdzu / 06.08.2023

Vážení členovia,
pozývame Vás na každoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať: 06.08.2023 v Kempe Tília Gäceľ (Dolný Kubín) so začiatkom o 15:00.
 
Tento rok sa budú konať aj voľby do výboru klubu na pozíciu 2. podpredseda.
Ak máte záujem kandidovať na túto funkciu vo výbore klubu KCHČSV SR, prosím oznámte to e-mailom (csv.klub@gmail.com) do 31.07.2023.

Stránky