Články

Členský príspevok - oznam

Vážení členovia klubu československého vlčiaka.
V mene klubu by som Vás chcela poprosiť o úhradu členského príspevku do 31.3.2023.
Po tomto termíne sa budú na Vás vzťahovať poplatky ako na nečlena klubu.
Za pochopenie ďakujem

S prianím pekného dňa

Helena Repaská
ekonóm KCHČSV SR
csv.ekonom@gmail.com
+421 902159533

PRETEK SO ZADANÍM SKÚŠKY - 25.3.2023

KCHČSV SR v spolupráci s KK Revúca pripravujeme pretek so zadaním skúšky BH - VT. Rozhodca - Štefan Szabó.
Kontakt: Kvetoslava Slaná 0904678078
V prípade záujmu vyplňte prihlášku čo najskôr

PRIHLÁŠKA
SKÚŠOBNÝ  PORIADOK

Povinné očkovanie proti besnote a infekčným chorobám. Miesto konania Revúca, 25.3.2023 o 8,00 hod.

DOBROČINNÝ PLES KCHČSV

Vážení priatelia,členovia klubu
pozývame Vás na 1. Dobročinný ples Klubu chovateľov československého vlčiaka SR, ktorý sa uskutoční 4.3.2023 v obci Prosiek (okr. Liptovský Mikuláš). Výťažkom zo zbierky na plese prispejeme na konto pre o.z. Labka pomoci.
Informácie a rezervácia lístkov na tel.č.0905210051( Robo Hanzo )

ÚHRADA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

Milí priatelia,

uhraďte členský poplatok do 31.3.2023.
Pri platbe uveďte svoje meno a účel platby (členské).
Doporučujeme využiť platbu formou prevodu na účet - IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160. Pri úhrade poplatku poštovou poukážkou budú platby uznané až po poslaní fotokópie ústrižku na klubové emailovú adresu .Platba poštovou poukážkou nie je identifikovateľná na výpise z účtu klubu. Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!

Členský príspevok.......................................................................................  30 €, schválené ČS dňa 8.8.2021

Členský príspevok – dôchodcovia, študenti......................................... 5 €, schválené ČS dňa 8.8.2021(neplatí pre externých študentov)

Rodinné členské (pre jeden manželský pár)........................................45 €, schválené ČS dňa 8.8.2021

 

 

 

Najlepsi pracovny jedinec roku 2022

 1. 1.Miesto OBI-WAN Malý Bysterec
 2.  
 3. 2.Miesto HEAVEN AND HELL de Campos y Lobos
 4.  
 5. 3.Miesto GREYSI ALASSEA z Devínskej
 6.  
 7.  

 

SVP 15.10.2022 - DISKVALIFIKÁCIA

Dňa 15.10.2022 sa v Šamoríne uskutočnila SVP I, na ktorej sa zúčastnil aj pan Jakub Slaninka. Na základe dodatočnej fotodokumentácie zo 6 rôznych miest na trati bolo dokázané porušenie skúšobného poriadku a to v časti, kde sa hovorí : zo skúšok je zrejmé, že ide o preverovanie prirodzených vlastností psa a v tom zmysle je vyžadované vedenie psa v jeho prirodzenom tempe, bez donucovania. Pán rozhodca Ján Polóny na základe tejto fotodokumentácie dodatočne diskvalifikuje pána Jakuba Slaninku s jeho psom Bodríkom Zdychavský vlk z SVP I .

 

FOTKY NA KALENDÁR 2023

Milí naši priaznivci,

Ďakujeme za množstvo krásnych fotografií, ktoré ste nám poslali. A práve pre to množstvo sme do výberu pre Vás zaradili viac fotiek. Hlasuje sa "likovaním" na FB stránke klubu. Kliknutim na like na fotku. Tu nájdete link na album https://www.facebook.com/media/set/?vanity=126081444115899&set=a.5795412...

 
Milí naši priaznivci,
aj tento rok si dáme súťaž o uverejnenie Vašej fotky v kalendári ČSV na ďalší rok. Kalendár bude tento rok vo formáte na šírku. Hlasovať sa bude z 26 fotiek, ktoré vyberie výbor z Vami zaslaných fotografií. Do kalendára budú zaradené len fotky jedincov ČSV s platným PP!
Pri každej fotke uveďte meno psa z preukazu pôvodu a autora fotiek.
PODMIENKY
1. Každý pes môže byť v kalendári len raz, aj ak je niektorá z fotiek skupinová (ak budú ako víťazné zvolené viaceré fotky jedného psa, tak fotku do kalendára vyberie výbor podľa potreby fotiek k jednotlivým mesiacom).
2. Fotky musia byť bez ľudí a psov iného plemena.
3. Fotka musí byť dostatočne kvalitná pre tlač na veľkosť A3. Fotky, ktoré nebudú dostatočnej kvality nebudú do súťaže zaradené. Ak sa na nedostatočnú kvalitu príde po vyhodnotení súťaže, bude vybraná ďalšia fotka v poradí hlasovania.
4. Každý autor môže poslať maximálne 4 fotky (ideálne z každého ročného obdobia).
5. Poslaním fotky súhlasíte s jej uverejnením v kalendári ČSV.
6. Fotky posielajte v plnej kvalite (nie stiahnuté z FB, aspoň 2-3 MB) na adresu csv.klub@gmail.com do nedele 20.11.2022 do 22:00. Po tomto termíne nebudú do súťaže pridávané žiadne ďalšie fotografie.
7. Zo zaslaných fotiek vyberie výbor 26, ktoré budú zverejnené v samostatnom albume na oficiálnej FB stránke klubu. Hlasovať za jednotlivé fotky bude možné do stredy 30.11.2021 do 22:00. Po tomto termíne už ďalšie hlasovanie nebude platné.
8. V prípade, že sa rozhodnete túto našu súťaž zdieľať, zdieľajte prosím celý album nie len jednotlivú (Vašu/ kamarátovu, ...) fotku. Pri nadmernom zdieľaní jednotlivých fotiek (a tak umelom naháňaní hlasov) môže byť daná fotka vyradená zo súťaže.
9. Do kalendára bude použitých 13 fotiek (12 mesiacov + titulný list), tak aby čo najlepšie korešpondovali s jednotlivými mesiacmi, s najvyšším počtom hlasov (like) pri zohľadnení bodov 1-8.

 

ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV, 5.11.2022 Vincov les

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.

Miesto a termín konania * Place and date: Chatová osada, Termálne kúpalisko Vincov les, 925 21 Sládkovičovo

05.11.2022 od 08:00 hod. ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA (súčasne začína zvod mladých aj bonitácia! )

 
 
Prihlasovanie končí * End of registration: 28.10.2022
 
Posudzovateľ * Judge: Janka BRUSSOVÁ  /SK/ a PETRA HERCEGOVÁ /SK/
 
Zvod mladých a bonitácia budú vykonané podľa bonitačného poriadku KCHČSV SR.
Zvodu mladých sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 6 mesiacov. * For youth presentation only puppies older than 6 months.
Bonitácie sa môžu zúčastniť suky, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 18 mesiacov a psy, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 24 mesiacov.
For bonitation only females older than 18 months, males older than 24 months.
 
Poplatky pre člena: zvod mladých 5,- €, bonitácia 10,- € * Youth presentation for club members 5 €, bonitation 10 €
Poplatky pre nečlena: zvod mladých 15,- €, bonitácia 30,- € * Youth presentation for non members 15 €, bonitation 30 €
Ak sa bonitovaný jedinec zúčastnil zvodu (potrebné doložiť zvodovú kartu), tak má poplatok za bonitáciu zľavnený o 50%, t.z. poplatok: člen  5,- €/ nečlen 15,- €. 
(rozhodnutie z členskej schôdze konanej dňa 18.8.2018 V Dolnom Kubíne).
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste. Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
Klub CHČSV pripomína, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia:
 • SVP 1 
 • RTG max.B/B
  absolvovanie klubom odporúčanej výstavy
  krvné testy DM, DW, DNA ak boli vykonané samostatne / DNA je možné vykonať mimo bonitáciu, ak obidvaja rodičia majú testy DNA už vykonané /
 • (doloženie originálom alebo fotokópiou). 
  * Slovakian dogs must have all the other terms completed before bonitation. For foreign is this not a term.
POZOR: Informácie o odbere vzoriek DNA pre chovateľov:
 
Dňa 12.8.2017 na členskej schôdzi bola schválená povinnosť testovania jedincov československého vlčiaka na dedičné ochorenia DM a DW.  
Vzorka krvi na vytvorenie profilu DNA a vyšetrenie na DM a DWARF bude môcť byť odobratá aj pri RTG, ak majú obaja rodičia vytvorený DNA profil v diagnostickom laboratóriu do ktorého sa posielajú všetky vzorky jedincov na Slovensku ( Vetgene).
 
Cena odberov na mieste bonitácie sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA (38 eur) je možné doobjednať aj test na DM a dwarf (pokiaľ ho nemáte), ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) v sume +50 eur (cena DNA profil + DM + dwarf = 38 + 25 + 25 = 88 eur).
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste:
Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
 
Klub chovateľov československého vlčiaka SR * Bank account
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX
Dôležité upozornenie: 
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (Ján Mrkvička, zvod/bonitácia)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!
 
UPOZORNENIE: Každý účastník zvodu mladých a bonitácie musí predložiť preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz psa.
Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou očkovaný proti besnote, psinke a parvoviróze.
All dogs must have veterinary passport, must be vaccinated.
 
UPOZORNENIE: V deň konania bonitácie budú poplatky pre vopred neprihlásených záujemcov o zvod, alebo bonitáciu o 50% vyššie!!! 
Pay on place is possible, but with fee +50%!
 
Kontaktná osoba:  Ing. Janka Brussová, tel.: 0903 597 438csv.hpch@gmail.com (hlavný poradca chovu)

PROGRAM členskej schôdze 5.11.2022 Vincov les ZMENA - NOVY KANDIDATI NA TAJOMNIKA

Vážení členovia, 

V mene výboru Vás pozývam na odloženú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v sobotu 5.11.2022 o 15:00 v Chatovej osade, Termálne kúpalisko Vincov les, 925 21, Sládkovičov

V prípade, že máte záujem kandidovať do výboru KCHČSV SR prosím pošlite kandidátku na csv.klub@gmail.com do 3.11.2022
 

Program členskej schôdze

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2021

4. Voľba predsedu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie.

Návrh výboru: Ľuboš Zaremba

5. Voľba 1. podpredsedu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Marcela Gábrielová

6. Voľba 2. podpredsedu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Jana Dudíková

7. Voľba hlavného poradcu chovu KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Janka Brussová

8. Voľba tajomníka KCHČSV SR na nasledujúce obdobie ZMENA

               Návrh výboru: Veronika Bognárová - sťahuje kanditatúru

               Protikandidát: Petra Hercegová (NOVÉ)

               Protikandidát: Eva Brezinová (NOVÉ)

9. Voľba ekonóma KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Helena Repaská

10. Voľba hlavného výcvikára KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Kvetoslava Slaná

11. Voľba predsedu KRK KCHČSV SR na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru: Viktor Veliký

12. Voľba členov KRK na nasledujúce obdobie

               Návrh výboru:

V prípade, že máte záujem kandidovať do výboru KCHČSV SR prosím pošlite kandidátku na csv.klub@gmail.com do 3.11.2022

VÝCVIKOVÝ VÍKEND , Vincov les 6.-9.10.22

TABUĽKA ČINNOSTÍ
TABUĽKA UBYTOVANIA ...
tabuľka je už uzamknutá, prípadné zmeny či prihlásenie kontaktujte 0905325963 Jana D. !!!

Plánik chatiek
Výcvikový víkend sa bude konať dňa 6.-9.10.2022 v chatovej osade Vincov les .
Výcvik začína vo štvrtok 6.10. o 16,00. Všetky informácie ohľadne rozvrhu jednotlivých výcvikových činností budú uvedené v tabuľke činností.
Výcvik povedú 2-3 skúsení výcvikári , Kvetka Slaná, výcvikový referent klubu, bude mať zameranie na vyhľadávanie, záchranárske nácviky a problémové chovanie . Júlia Ledvinková z ČR, povedie hlavne poslušnosť a stopy a tiež problémové správanie.  Tretieho výcvikára ešte nemáme úplne dojednaného, bude sa odvíjať aj od počtu prihlásených.

Výcvikový víkend doporučujeme všetkým majiteľom s mladými psami, kde sa dozviete,aké metódy používať na to, aby ste spolužitie s vaším čsv zvládli. Ďalej majiteľom s rôznymi problémami v chovaní vášho psa, ďalej tým, ktorí majú radi nové činnosti napr. záchranárstvo, vyhľadávanie, stopy a podobne. Cieľom je mať zvládnutého ale nezlomeného psa.

Poplatok za výcvik 40 € jeden pes/ a jeden psovod. Cena sa zvyšuje vzhľadom na zvýšené ceny dopravy, ubytovania a aj stravy. Ceny výcviku pre viac psov či psovodov vo svorke, budú uvedené v tabuľke ubytovania.

Na ubytovanie máme k dispozícii 4 posteľové chatky s 2 izbami / priechodnými / s vlastným soc.zariadením a sprchou a malou kuchynkou. Celková úroveň je slušná pre naše účely. Tabuľka ubytovania bude pridaná onedlho.

Ceny sú kalkulované s raňajkami

pri obsadenosti 4 osobami v chatke- 76 € na chatku
pri obsadenosti 3 osobami v chatke- 57 € na chatku
pri obsadenosti 1-2 osobami v chatke-50 € za chatku

Poplatok za psa 2€/noc . K dispozícii bude aj možnosť objednania obeda a aj večere v jednotnom menu v cene obed 7,5/detské 6,5 € ,  večera 6,5/detské 5,5 €. Bufet s nápojmi bude k dispozícii pre nás počas celého pobytu. V piatok večeru MOŽNO poriešime tradičným gulášom v cene 3 € porcia. Závisí od dobrovoľných kuchárov, či budú mať chuť variť .

Ak niekto chce dochádzať v tabuľke je časť BEZ UBYTOVANIA, treba sa nahlásiť, nahlásiť psov a pripadne stravu, ak chcete.

Tabuľka výcviku online a tabuľka ubytovania online budú pridané onedlho.
V prípade otázok na výcvik nech sa páči kontaktujte Kvetku na k.tavassyova@gmail.com a Janu Dudíkovú na csv.2podpredseda@gmail.com ohľadne organizácie.

Tešíme sa na Vás.

 

Stránky