Informácie o doprave na XVI. európsku výstavu československého vlčiaka

Oznamujeme všetkým prihláseným na Európsku výstavu do Talianska časový harmonogram:

23.03.12 (piatok) - odchod 14.00 Valaliky KE
                            - 17.00 nástup Banská Bystrica železničná stanica
                            - 20.00 nástup Bratislava Incheba
24.03.12 (sobota) - príchod cca 8.00 Reggio Emilia IT
                             - 10.00 začiatok posudzovania
                             - 20.00 možnosť spoločnej večere
                             - 24.00 odchod z Reggio Emilia (možnosť úpravy času odchodu podľa dohody)
25.03.12 (nedeľa) - príchod na Slovensko

Cestovné sa uhrádza  pri nástupe do autobusu!!!

Nezabudnite na cestovné doklady pre Vás a Vašich psov.

Mimoriadna informácia : Ešte sú voľné miesta! Záujemcovia hláste sa na tel.č. 00421908952666
                                     alebo na viktor.veliky@azet.sk  do 22.03.2012

Výbor KCHČSV SR

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak