HYGIENICKÉ OPATRENIA pre výstavy v D. Kubíne 7.-8.8.2020

Milí priatelia,
budúci týždeň organizujeme 7.8.2020 klubovú výstavu a 8.8.2020 špeciálnu výstavu našich chlpáčov. Z dôvodu výskytu a šírenia COVID-19 dávame do pozornosti :

Hygienické opatrenia počas klubovej výstavy a špeciálnej výstavy čsv organizovaných KCHČSV SR v dňoch 7- 8.8.2020.

Na základe aktuálnych platných hygienických opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu výskytu COVID-19 Klub chovateľov československého vlčiaka SR ako organizátor výstav vydáva pokyny pre vystavovateľov a návštevníkov výstav:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),ak nie je možné udržať si odstupy 2m od cudzích ľudí
- zákaz podávania rúk

V kruhu pri vystavovaní :
- v kruhu nie je povinné mať na tvári rúško
- je potrebné udržiavať sociálne odstupy osôb minimálne 2 m
- je zákaz podávania rúk

Pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov.

Prosíme všetkých účastníkov a návštevníkov našich nadchádzajúcich výstav o dodržiavanie pokynov a ohľaduplnosť voči ostatným ľuďom. Správajme sa zodpovedne priatelia , k udržaniu priaznivého vývoja pandémie COVID-19 na Slovensku prispieva každý z nás.
Tešíme sa na Vás