IMPORTOVANÉ JEDINCE - informácia

Vážení členovia KCHČSV. 
 
Chcem upozorniť, že všetci, ktorí si doveziete vlčiaka zo zahraničia spolu s exportným preukazom, tak ste povinný registrovať vašeho psíka na Slovensku do Slovenskej plemennej knihy! Inak sa nebude môcť zúčastňovať skúšok, výstav a bonitácií. Môžete prísť o šampionáty a nemusí váš pes byť zaradený do chovu. Boli sme upozornení Slovenským poľovníckym zväzom, aby sme tieto pravidlá spoločne dodržovali. Ďakujem. S pozdravom HPCH Janka Brussová.