PREDBEŽNÝ PLÁN uchovnenia na rok 2021

Vážení členovia a priatelia KCHČSV ,

v čase neustálych zmien spojených s pandémiou, by sme vás chceli vopred informovať o predbežnom pláne, akým budeme zaraďovať jedince do chovu v roku 2021.Je v našom spoločnom záujme zaradiť čo najviac psov a súk čsv do aktívneho chovu.

1. V prípade, že sa neuskutoční jarný beh ,budú k jarnej bonitácií pripustené aj jedince bez tejto podmienky chovnosti. Jarnú bonitáciu bude umožnené absolvovať aj zvieratám bez povinnej výstavy.

2. V prípade, že sa neuskutočnia výstavy počas LVT a ani svetová výstava národných plemien,budú k letnej bonitácií pripustené zvieratá aj bez podmienky absolvovania výstavy. Tiež bude možné absolvovať bonitáciu, ak jedinec nebude mať absolvovaný SVP I.

3. V prípade, že sa nebude konať SVP ani výstavy, bude jedincom zbonitovaným v roku 2021 umožnený 1 vrh aj bez splnenia týchto podmienok.

4. Bonitácie sa budeme snažiť riešiť vo zvýšených intervaloch a čo najrovnomernejšie rozmiestnené po celom území Slovenska.

5. Jedinci, ktorých rodičia majú vo VETGENE vyhotovený DNA profil, si môžu dať vzorku na DNA a na dedičné ochorenia (DWARF, DM) urobiť aj mimo bonitácie. Napr. pri RTG keď je zviera uspaté. O takomto odbere je nutné vopred informovať výbor. V prípade, že nemajú obaja rodičia DNA profil vo VETGENE je možné urobiť odber iba na bonitácií, alebo za prítomnosti člena výboru pri odbere.

Všetky body platia len pre jedince, ktoré vek pre uchovnenie dosiahli v novembri 2019 a mladšie. Staršie jedince budú riešené individuálne.

Každý chovateľ je povinný v najbližšom možnom termíne ,dorobiť si chýbajúce podmienky chovnosti / SVP a výstavu/.

V závislosti od aktuálnej situácie sa môžu dané podmienky zmeniť. O prípadných zmenách budeme včas informovať.

Na záver chceme všetkých členov a majiteľov, ktorí plánujú bonitáciu v tomto roku ,aby sa v rámci možností snažili splniť všetky podmienky na bonitáciu už tento rok. A neodkladali si to na neskôr.