ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA, Horný Hričov

Dátum: 
sobota, 4. november 2017
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak