KALENDÁR PODUJATÍ rok 2021

TERMÍNOVÝ KALENDÁR na rok 2021

 • 17. Apríl - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT, zodpovedná : M.Gábrielová-  !!!! zmena 24.Apríl
 • 15. máj - Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Pavlovce, zodpovedná: J.Brussová
 •  27.-30.máj - Výcvikový víkend , Vincov les, zodpovedná: J.Dudíková, K. Slaná 
 •  29.5. máj -  Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov) Vincov les, zodpovedná: J.Brussová
 •  5.-14. august  – Letný výcvikový tábor, Dolný Kubín.  Zodpovedný celý výbor
 •  5.august - Začiatok tábora  
 •  6.august   -  Klubová výstava ČSV
 •  7. august  -  Európska výstava ČSV
 •  8.august - Členská schôdza
 •  9.august -  Zvod mladých a bonitácia (+ zvod chovných jedincov)
 • 10.-13.august - Táborové aktivity
 • 14.august - Skúšky z výkonu
 •  
 • 18. september - SVP I Východ , miesto sa upresní,  zodpovedná : M.Gábrielová
 •  7.-10. október - Výcvikový víkend ,Vincov les, zodpovedná : J.Dudíková, K. Slaná
 •  16. október - SVP I-III Šamorín s možným udelením CACT.  zodpovedná : M.Gábrielová
 •  13.november - Zvod mladých a bonitácia , miesto sa upresní (+ zvod chov.jedincov), zodpovedná : J. Brussová
 •  31. decemberSilvestrovská prechádzka, zodpovedný celý výbor