Zápisnica z online schôdze výboru 15.6.2022

Zápisnica z výborovej online schôdze dňa 15.6.2022

 

  1. 1.Organizácia 2 členských schôdzi v jeden deň. 1 posunutá z roku 2021 a druhá za rok 2022, na ktorej prebehnú aj voľby do výboru klubu.
  2. 2. Zverejnenie zoznamu kandidátov na členov výboru a zverejnenie výzvy pre členov na jej doplnenie. (Lubos Zaremba, Marcela Gábrielová, Veronika Bognárová, Janka Brussová, Miriam Pavlíková, Janka Dudíková, Kvetoslava Slaná)
  3. 3. Termínový kalendár na rok 2023
  4. 4. Návrh na schválenie na členskú schôdzu na povolenie odberu krvi na vyšetrenie na DM a DWARF pri RTG vyšetrení v prípade ak majú rodičia jedinca vytvorený DNA profil vo VETGENe.
  5. 5. Znovu podanie návrhu na umožnenie absolvovania inej pracovnej skúšky, ako SVP, podľa poriadku IGP k uchovneniu. (Na získanie pracovného certifikátu na účasť v pracovnej triede bude stále potrebné absolvovať SVP)
  6. 6. Organizácia tábora. Pani Eva Brezinová má na starosti ubytovanie v kempe; pani Marcela Gábrielová má na starosti kokardy, trofeje, posudky, Simonu Corridi; pán Ľuboš Zaremba dal naceniť foto stenu pre víťazov, vlajky a kvetinovú výzdobu; Janka Brussová má na starosti pána Javorčíka a zvod mladých a bonitáciu. Ostatní členovia výboru budú k dispozícií v prípade potreby.
  7. 7. Znovu zverejnenie výzvy na hľadanie sponzorov pre výstavy.
  8. 8. Catering po piatkovej výstave
  9. 9. Jesenný zvod mladých a bonitácia na Zochovej chate. Organizovanie špeciálnej výstavy počas rovnakého víkendu.
  10. 10. Doplnenie bodov do programu členskej schôdze na základe schôdze CHK.

 

kategoria: