Zápisnica z CHK 6.5.2023 Pavlovce

Prítomní:                                   

Ing. Janka Brussová

RNDr. Alexandra Zahradníková

Ľuboš Zaremba

Matej Španko

 

PROGRAM

  1. 1. Privítanie členov chovateľskej komisie 
  2. 2. Návrh kompletného programu schôdze CHK KCHČSV a prezentačná listina
  3. 3. V prípade konania zvodu mladých sa nebude zadávať hodnotenie jedinca veľmi nádejný/nádejný, ale nové hodnotenie absolvoval/neabsolvoval (bez hodnotenia). Dôvod je motivácia majiteľov československých vlčiakov na ďalšie kroky k uchovneniu. Bez porovnávania, ktorý pes bol ohodnotený na zvode ako „lepší“. Mladé psy sú vo vývine a stav jedinca napr. v 10 mesiacoch nemôže byť výpovedný.  
  4. 4. Poskytovanie možnosti služby od regionálnych poradcov chovu v daných lokalitách pre ľudí, ktorí chcú pripraviť svojich psov na bonitáciu. Služba bude poskytovaná pri dopredu stanovenom počte záujemcov za symbolický poplatok. Ide o čas strávený prípravou psov na meranie, váženie, názorná ukážka ako prezerať chrup, dohodnutá skupinka osôb a nácvik skúšky povahy.
  5. 5. Počas letného tábora československého vlčiaka v Dolnom Kubíne je naplánovaná Prehliadka plemenníkov (samcov). Jedná sa o prezentáciu chovných psov, aj tých, ktorí sa nezúčastňujú výstav, chýba im prezentácia a kvalitné fotografie. A zároveň majú výborný rodokmeň a môžu byť obrovským prínosom do chovu. Všetky psy budú rozdelení podľa línií, prípadne rodín. A bez poplatku predstavený celej chovateľskej verejnosti. Bude zabezpečený profesionálny fotograf a vytvorený katalóg zúčastnených psov.
  6. 6. Na webovej klubovej stránke www.csv.sk bude zverejnená Bonitačná karta a jej hodnotenie, ktoré bude vysvetľovať zaradenie jedincov do kategórií P1-P14 a zároveň vysvetlenie hodnotenia pováh.
  7. 7. CHK navrhuje doplniť do bonitačnej tabuľky kód D10 – voľnejšie pysky, ktoré sa vyskytujú u mnohých bonitovaných jedincov a zapisujú sa len do poznámky. Hodnotenie by znižovalo známku na P3, no je dôležité eliminovať tento nedostatok s ktorým sa stretávame často a nekombinovať v budúcnosti chovné páry s týmto kódom.
  8. 8. Diskusia

 

 

 

K bodu 1: splnené

K bodu 2: splnené

K bodu 3:

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 4:

 

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 5:

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 6:

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 7:

za: 4, proti: 0, zdržali sa: 0

 

 

 

Vypracovala Ing. Janka Brussová

(Hlavný poradca chovu KCHČSV SR)

 

 

 

 

Vyhotovené 6.5.2023 v Pavlovciach