Zápisnica zo schôdze výboru, Arnutovce 14.11.2015

Zápisnica zo schôdze výboru, Arnutovce 14.11.2015

Prítomní:

Ľuboš Zaremba
Miriam Pavlíková
Ing. Janka Tarkaničová
Ing. Veronika Bognárová

Neprítomní:

Mgr. Ondrej Vavro
Mgr.Petra Rothbauerová
František Bajana
Viktor Veliký

Program:

1. Kontrola uznesení

2. Termínový kalendár 2016

3. Zápisnica CHK

4. Vylúčenie Pavla Porubana

5. Odstúpenie Mgr. Ondreja Vavra z funkcie 1. podpredsedu KCHČSV SR

6. Schválenie nových členov

Zapísala V Arnutovciach Ing. Veronika Bognárová, tajomníčka KCHČSV SR

 

*zápisnica zverejnená s oneskorením z dôvodu nejasností vyplývajúcich z jej obsahu. Za komplikácie týmto spôsobené sa ospravedlňujeme

kategoria: