Články

Zahraničné krytia

Žiadame majiteľov, ktorých psi kryli v zahraničí, aby uhradili poplatky za zahraničné krytie ekonómke KCHČSV SR, pani Ing. Júlii Melkusovej

Udeľovanie titulu Klubový šampión

Titul KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a umiestnenie v TOP rebríčku má v práci klubov chovateľov všetkých plemien dlhodobú históriu. Predstavuje vyvrcholenie chovateľskej aktivity a je zrkadlom chovateľskej úrovne klubu a jednotlivcov a v konečnom dôsledku je obrazom kvality chovaných jedincov...

Výzva na uhradenie členských príspevkov a poplatkov za krytie!

Žiadame členov Klubu chovateľov československého vlčiaka SR, ktorí nemajú uhradené členské príspevky za rok 2011 a poplatky za krytie, aby tak urobili do termínu 30.6.2012. Poplatky môžete uhradiť na bankový účet Klubu.

Oznam hlavného poradcu chovu

od roku 1985 z celkového počtu 10 záujemcov o výkon posudzovateľa exteriéru z radov členov KCHČSV SR uspeli len traja (3) : RNDr. Bognárová Soňa, MVDr. Rosík František, Dóra Oskár. Pre zaujmavosť treba bližšie špecifikovať dôvody neúspechu...

Čipovanie šteniat - postup

V súlade s Uznesením Členskej schôdze zo dňa 05.08.2011, ktorá sa konala v Hrabušiciach - Podlesku chovateľ zabezpečuje počnúc dňom 1.1.2012 čipovanie šteniat narodených v roku 2012.

Oznam hlavného poradcu chovu

Hlavný poradca chovu vystavil v súlade s CHP na základe žiadostí chovateľov tieto "Povolenia k pripusteniu":

Stretnutie chovateľov a priateľov československého vlčiaka na Orave

Na tohtoročnom tábore v Hronci padol návrh, že sa ešte tento rok stretneme na Orave. Renka s Ľubošom navrhli, že stretávka by mohla byť u nich na chate pod Kubínskou hoľou.

Stretnutie priateľov a chovateľov československého vlčiaka na Poľane

Poľana, básnikmi ospevovaný symbol slovanstva, je obľúbeným cieľom turistických vychádzok. Naše spoločné stretnutia sa v tomto roku konali na Dobrej Vode, Veľkej Javorine a prišiel čas presunúť sa na stredné Slovensko a vyhovieť tak priateľom a chovateľom zo srdca Slovenska.

Stretnutie chovateľov a priateľov československého vlčiaka na Veľkej Javorine

Prvýkrát padal nápad usporiadať toto stretnutie keď sa pár ľudí stretlo počas Veľkej noci na Dobrej vode. Toto stretnutie bolo ešte malé, ale bolo predzvesťou toho väčšieho v Bielych Karpatoch.

Stránky