Blahoželáme šampiónom krásy! (Rok 2015)

KCHČsV SR by aj touto cestou chcelo poblahoželať k Šampionátu krásy a poďakovať majiteľom ČsV za krásnu reprezentáciu nášho plemena doma aj v zahraničí.

Výzva - šampióni krásy a pracovné skúšky

Dokončili ste s Vašim miláčikom šampionát krásy Slovenska alebo zahraničia? Zložili ste pracovnú skúšku - inú ako SVP?

Veterinárne podmienky pre účastníkov LVT Jasenie

Vážení členovia KCHČSV SR, milí táborníci.

Letný výcvikový tábor sa začne už tento víkend, chceli by sme poprosiť už prihlásených, ale aj Vás, ktorí sa doposiaľ neprihlásili a plánujú prísť aj so svojím miláčikom, aby si nezabudli priniesť so sebou aj očkovací preukaz/cestovný pas, kde budú mať potvrdenia o vakcináciách a potvrdenie o dobrom zdravotnom stave psa.

Tešíme sa na Vás.
Výbor klubu KCHČSV SR

Výzva - spolupráca a sponzoring akcií KCHČSV SR

Možnosť podieľať sa na organizovaní a sponzoringu akcií, organizovanými KCHČSV SR.

Výzva

Možnosť vykonávania rozhodcu SVP pre členov klubu KCHČSV SR.

„Y“ Crying wolf

Klub chovateľov ČSV SR vyhlasuje svoje stanovisko k veci podozrenia primiešania krvi Saarloosovho vlčiaka do chovu v maďarskej chovateľskej stanici Crying wolf, vrh „Y“ a akceptovanie potomkov týchto šteniat do chovu v Slovenskej republike.

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie 05.4.2014

Zápisnica zo schôdze chovateľskej komisie, ktorá sa konala 05. apríla 2013 v Šuranoch

SVP 1,2,3 Šamorín, 03.05.2014

Vedúci skúšky: Miriam Pavlíková Štatutárny zástupca: Ondrej Vavro Rozhodca: Ján Polóny

Platby na účet klubu

Chceme požiadať všetkých členov klubu, ktorí uhrádzajú svoje platby na účet klubu, aby využili JEDNOZNAČNE identifikovateľný spôsob platby a účel. Vklad cez poštu toto neumožňuje. Dnes, tj. 04.03. sme opäť obdržali neidentifikovateľnú platbu vo výške 25€, vloženú cez poštu. Prosíme, kontaktujte ekonómku klubu, aby sme mohli platbu priradiť správne. AK UHRÁDZATE AKÉKOĽVEK POPLATKY, VŽDY UVEĎTE SVOJE MENO A ÚČEL PLATBY!!! ĎAKUJEME!

2% z daní pre KCHČSV SR

Prosím, nezabudnite na nás ani v roku 2016 s podielom z dane z príjmov za minulý rok.

Členské poplatky

Prosíme členov klubu, ktorí platili členský poplatok 8.1.2014 a 9.1.2014 nech kontaktujú ekonómku klubu Miriam Pavlíkovú. Ďakujeme!

Svetové výstavy národných plemien, 10.11.2013

Posudzovateľ psy: Tibor Havelka Posudzovateľ suky: Ing. Jaroslav Matyáš

Možnosť propagácie chovateľskej stanice

Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky ponúka slovenským chovateľom jedinečnú možnosť propagovať svoju chovateľskú stanicu formou umiestnenia názvu chovateľskej stanice na propagačnom klubovom stánku, ktorý sa prvý krát objaví už na rôznych slovenských výstavách. S týmto stánkom sa budete môcť stretnúť aj na niektorých, klubom organizovaných udalostí.

Propagácia na tento rok je už uzatvorená. O najbližšej zmene a možnosti pridať svoju chovateľskú stnaicu, budeme včas informovať.

Info a poplatky:

Názov chovateľskej stanice bude umiestnený na stánku na rok za poplatok min.15€, horná hranica nie je stanovená, je dobrovoľná.

Pri zaplatení vyššej sumy, ako je minimum, bude názov tejto chovateľskej stanice väčší od ostatných.

Seminár - výklad štandardu počas Svetovej výstavy

Srdečne Vás pozývame!

(klik pre zväčšenie obrázku)

Dňa 09.11.2013 je pripravený program - výklad štandardu Československého vlčiaka, pohľad na jeho správne proporcie, charakter,... Štandard bude vysvetľovať p.Oskár Dóra, dlhoročný chovateľ, majiteľ, no hlavne bonitér a rozhodca pre exteriér. Priestor bude venovaný aj otázkam ohľadom štandardu od chovateľov a rozhodcov, ktorí toto plemeno posudzujú a majú záujem dozvedieť sa viac, resp. lepšie posudzovať. Prezentácia je zameraná hlavne na problematické a často aj nesprávne hodnotené časti exteriéru vlčiaka.

Stránky