Chovný plán

Chovný plán

Cieľom chovného plánu je udržanie a zlepšenie genetickej základne československých vlčiakov v SR a to viacerými spôsobmi:

  • Rozdelenie do chovných skupín: nejedná sa o líniovú plemenitbu, rozdelenie slúži predovšetkým ako možnosť upevnenia vlastností jednotlivých vybraných plemenníkov (zakladateľov skupín) v populácii  tým spôsobom ako je v bežné aj pri chove iných zvierat- rozdelenie samcov podľa príslušnosti ich otcov a dedov k významnému predkovi. Rozdelenie súk nie je pevné, riadi sa podielmi krvi jednotlivých predkov v rodokmeni suky, takže tá môže byť krytá psami z rôznych skupín (príklad: suka má v 5.generácii 4 predkov nesúcich vlastnosti Flita z Rosíkova a 3 predkov nesúcich vlastnosti Nuka z Pohr.stráže (ostatných menej početných zanedbajme) takže môže byť použitá ako pre spojenie so psom jednej tak druhej skupiny).

Ide o akýsi spôsob „očistenia“ krvi jednotlivých skupín od ostatných pri dodržaní všetkých zásad zdravého chovu. Cieľom je vytvorenie dostatočne veľkých a nepríbuzných skupín vedených na významných plemenníkov, ktoré v budúcnosti umožní líniový chov, ktorý by prispel k početnej a geneticky zdravej populácie ČSV.

Chovný plán rozdeľuje chovné zvieratá do 6 skupín:

Sk.1: Cézar od Pavlišina (cez jeho synov Astor z Javorínskej, Omar z Krotkovského dvora, Koro z Krotkovského dvora...). Patria sem aj potomkovia Kája z Rosíkova, u ktorých sa ráta v budúcnosti podľa možností s vytvorením vlastnej skupiny vedenej na tohto psa.

Sk.2: Nuk z Pohraničnej stráže (najmä cez Astora Moťovský dvor)

Sk.3: Flit z Rosíkova (cez synov Amir Bonus a Alf od Pavlišina)

Sk. 4: Binc Pohostinstvo

Sk.5: Nezaradené zvieratá: o ich spájaní rozhodne chovateľská komisia v spolupráci s majiteľmi podľa podielov jednotlivých predkov v rodkomeni

Sk.6: Káj z Rosíkova (najmä cez Tamburyho z Rosíkova)

 

Rozdelenie chovných psov- viď.tabuľka v prílohe

 

  • Využitie chovných zvierat: Je nevyhnutné rovnomerné využitie psov a súk v chove, preto by mali byť v chove využité všetky chovné krycie psy aby bola umožnená dostatočná genetická variabilita (využívanie jedného alebo niekoľko málo plemenníkov vedie k postupnej degenerácii a strate génov v populácii).

Taktiež je nevhodné opakovať rovnaké rodičovské spojenia, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu génmi, pokiaľ na to nie pádny dôvod (napr. že žiadny z potomkov nebol uchovnený, alebo nezostal v SR).

 

  • Príbuzenská plemenitba: žiadúce sú spojenia zvierat nesúcich krv rovnakého predka, avšakupredostňované sú spojenia príbuzensky vzdialenejšie aby sa obmedzil už beztak silný dopad vysokej príbuznosti v populácii. Minimálna vzdialenosť sú 2 voľné generácie (o.i. podľa medzinárodného CHP) – viď. obr. (voľná generácia je generácia, ktorej súčasťou nie je spoločný predok ani potomok plánovaného spojenia, v tomto prípade sú šteňatá potomkovia, spoločný predok ich rodičov je G, voľnou generáciou rodičia – A a B a starý rodičia – C,D,E,F).

Šteňatá

A

C

G

H

D

I

J

B

E

K

L

F

G

M

  • Zdravotné výsledky: okrem povinných zdravotných testov na dyspláziu bedrového kĺbu sú zohľadňované aj výsledky iných (dobrovoľných) zdravotných vyšetrení pokiaľ sú vykonané (dwarf, DM, PRA a i.) a majitelia ich výsledky poskytnú. Cieľom je neustále zlepšovanie zdravia a potláčanie dedičných chorôb.

  • Vyhodnotenia plemenníkov podľa potomstva : v pláne je po schválení vytvorenie vyhodnotenia plemenníkov (súčasných aj nežijúcich a ich potomkov) na základe bonitačných kódov a zdravotných výsledkov ich potomstva. Výsledky týchto hodnotení budú zohľadňované priebežne po doplnení všetkých údajov a vytvorení bodovacieho systému.

  • Exteriérové a povahové znaky: uprednostňované sú spojenia upevňujúce žiaduce znaky a vlastnosti a to najmä spojením zvierat s vhodným prejavom určitého znaku (nie spájanie extrémnych vlastností - napr. veľmi vysokých a veľmi nízkych zvierat, alebo extrémne vysoko a extrémne nízko nasadeného chvosta a i. čo vedie k ešte väčšiemu rozptylu vlastností).

Príloha: CHOVNÉ SKUPINY

SKUPINAMENOSPKPROKOTECMATKABONITÁCIADBKDLKDMDWARF
Cézar od Pavlišina     1AIK z Vlčích makov35102015Caro od StarkejCokkie Vikvel wolfAs D2 Of P3/ 66 Xv54.55 Xf109 Xh0.75 SKA/A0/0N/NN/A
1ACTROS42272020APACHEVATRA spod ĎumbieraAsOgP1/68 Xv55,15 Xf108,82 Xh0,706 SKA/A0/0N/DMN/N
1Aktis Shira Victory42352020Axxis z Bačovej svorkyCrying Wolf 1996 OliveAsOhP3/65 Xv53,85 Xf107,69 Xh0,750 SKB/B0/0N/DMN/N
1ARGO Kysucká hviezda38022017CARO od StarkejTINA Kysucká hviezdaAsOgP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 - SK      A/A0N/DMN/A
1Zamaratan AVALON37822017Bies WelkoscyrzBARBORA TawyAsC1OfP3/67 Xv53.73 Xf 105.97 Xh0,676 SK A/A0/0N/DMN/N
1Back z Údolia vlkov37072017Gorran Grey Střípek snůFolly Lupus ArdorAsM5OfP3/68Xv55,88Xf110,29Xh0,727SKA/A N/NN/N
1AXXIS z Bačovej svorky32872013Gisotsu Crying WolfBeta Vlčí démonAsOfP3/66,5Xv55,64Xf106,77Xh0,75 SKA/A0/0N/NN/N
1BARUM Tasha30032010Enor Malý BysterecGrace Malý BysterecAs Oh R1 P1 /66,5A/A N/DM 
1Becrux Sírius Kysucká hviezda38902018Echo z Údolí ticha TINA Kysucká hviezdaAsOcP3/65 Xv53,85 Xf110,77 Xh0,647 - SK A/A0/0N/NN/N
1BENTLEY Strážca divočiny34982015JABBERWOCK z PeronówkiALBA Saris WolfsAsOfP1/66 Xv56,06 Xf110,61 Xh0,611 SKA/A0/0N/DMN/N
1BRYT z Údolia vlkov37082017Gorran Grey Střípek snůFolly Lupus ArdorAsD5H2Of P3/66 Xv54,55 Xf112,88 Xh0,657 SKA/A0/0N/NN/N
1BUCK Saris Wolfs32752013Jakari spod Ďumbiera Cora Biely TesákAsE1OgP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,647 SKA/A N/DMN/N
1Bystrík Strážca divočiny 35012015Jabberwock z PeronowkiAlba Saris wolfsAsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706 SK A/A0/0N/NN/N
1Calvin Crazy soul37452017Barum TashaBessy Vlčí démonAsOfP1/69 Xv56,52 Xf110,14 Xh0,632 SKA/A0/0N/DMN/N
1CASYAS Corda Elizabeth Luporum35272015Bary Střibrný úplněkAlysia Corda Elizabeth LuporumAsOcP3/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
1FRANKO Vikvel Wolf34362014Gorran Grey Střípek snůAjša Vikvel WolfAsOfP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,55 SKA/A1//1N/DMN/A
1GORRAN Grey Stripek snu32342012Cäsar von der Wolfsschleife Dayen Sotis As Of R1 P1 /69 Xv55,07 Xf107,25 Xh0,578A/A N/NN/N
1GRACIANO Corda Elizabeth Luporum38282017DOXO od StarkejARYSA Corda Elizabeth LuporumAsE3OhP3/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,706 SKA/A0/0  
1GRAND Corda Elizabeth Luporum38292017DOXO od StarkejArysa Corda Elizabeth Luporum AsOfP1/66 Xv56,06 Xf110,61, Xh0,697 SKA/A0/0N/DMN/N
1Grey z Devínskej38092017Axxis z Bačovej svorkyCaya z DevínskejAsOfP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,688 SK    A/A0/0N/NN/N
1HOLAN z Oravy32982013Jass spod ĎumbieraDona z OravyAs Of P1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,657 SKA/A N/DMN/N
1Jasan Kollárov dvor33102013Beren Potomok vlkovAlla Roja GordionAsH6I2L5OgP5/65 Xv55,38 Xf112,31 Xh0,676 SKA/A0/0N/NN/A
Nuk z PS                       2AGAR Tlukwaan33952014Athos zo Suchovských hájovBinky LostrisAsOfP1/70 Xv54,29 Xf108,57 Xh0,523 SKA/A N/NN/N
2
ASHKII Lupus Belliatus
39572018Eron Lupus ArdorArwen Miracle MiaAsOgP1/66Xv54,55Xf110,61Xh0,647A/A0/0N/NN/DW
2Atlas Sonata Carpathica35562015BREF Karpatská svorkaGARA z OravyAsC4OgP3/66 Xv55,3 Xf112,12 Xh0,696 SKA/A0/0N/NN/N
2AVIOR Sonata Carpathica35572015BREF Karpatská svorkaGARA z OravyAsOfP1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,75 SKA/A0/0N/DMN/A
2BADYS z Vlčích makov37572017ERON Lupus ArdorCOKKIE Vikvel wolfAsOfP1/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh0,611 SKA/A0/0N/NN/A
2BAK od Našej vlčice33912014Gunner Malý BysterecAgira Vlčí démonAsOhP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,6875 SKA/A0/0N/NN/N
2BIRDUN Sonata Carpathica41632019AVIOR Sonata CarpathicaYELKA z Litavské kotlinyAsD1I2OhP3/68,5 Xv53,28 Xf112,41 Xh0,750 SKA/A0/0N/DMN/N
2BOJAR od Našej vlčice33922014Gunner Malý BysterecAgira Vlčí démonAsI2,4OfP3/66 Xv56,06Xf110,61Xh0,705 SKA/A0/0N/NN/A
2Bren Wolf Valley38872018Drausus z Molu EsTara Crying Wolf AsOfP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
2CARUS Lupus Miracle Mia37182017Eron Lupus ArdorAsta z Opoja pod hájomAsOfP1/68 Xv57,35 Xf108,82 Xh0,621 SKA/A0/0N/NN/A
2D'Prove Miracle Mia39072018Cullen Miracle Mia Bella Ezer Miracle Mia AvOfP1/71 Xv56,34 Xf108,45 Xh0,667 SKA/A0/0N/NN/A
2Draco Cull Jr. Miracle Mia39082018Cullen Miracle MiaBella Ezer Miracle Mia AsOgP1/69 Xv55,07 Xf108,70 Xh0,706 - SK         A/A0/0N/DMN/N
2Edin z Iduškinej farmy40422019ERON Lupus ArdorELEKTRA z Blatnických vinic AsK1OfP3/70 Xv55,71 Xf110 Xh 0,647 SK    A/A0/0N/NN/N
2Eron z Iduškinej farmy40452019ERON Lupus ArdorELEKTRA z Blatnických vinic AsK1L5OfP3/68 Xv55,88 Xf110,29 Xh0,706 SKA/A0/0N/NN/N
2ERON Lupus Ardor34282014Artex Saris WolfsCona Veľký JarokAsOhP1/67 Xv55,22 Xf108,96 Xh0,7058 SKA/A1/0N/NN/A
2CHIRON Vikvel Wolf41442019OBI-WAN Malý BysterecEMBER Vikvel wolfAsJ6M5OhP3/69 Xv56,52 Xf107,25 Xh0,706 SKA/A0/0N/NN/N
2LUCIUS Čierny ónyx41482019OBI-WAN Malý BysterecArimminium LAGUAsOgP3/66 Xv54,55 Xf106,06 Xh0,657 SKA/A0/0N/DMN/N
2MINO Radov dvor29692009Blek z Liehovarského dvora Esa Radov dvorAs Og R1 P1 /66,5A/A N/NN/A
2NATHAN Bully royal club31292011Ares Karpatská svorka Aljaška SrdcerváčAs Og R1 P1/67A/A N/NN/N
2Nuk z Oravy 39852019Bojar od Našej vlčiceAkaia Roja Gordion AsL4OfP5/67 Xv55,22 Xf111,94 Xh0,657 - SK    A/A N/NN/A
2OBI-WAN Malý Bysterec37042016Gunner Malý BysterecConnie Vlčí tlapkaAsOfP1/69Xv55,07 Xf110,14 Xh0,666 SKA/A0/0N/NN/N
2Tobrok DROGO TAR36512016Gunner Malý BysterecTara Kysucká HviezdaAsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,87 Xh0,647 SKA/A0/0  
3Aachen Gaius Strážca divočiny43172019Taabernakkelin LeroyNanymontaleAsOgP1/68,5 Xv54,01 Xf109,49 Xh0,647 - SK      A/A0/0N/NN/N
3AIMU z Dubničanky30592010Carr Malý BysterecHermiona Oskár DórAs D1 Oh R1 P3/ 67,5B/B0/0N/DMN/A
3AKIM Dunajský vlk38792018Crying wolf EVANDERDragona Tichý stínAsOfP3/67 Xv56,72 Xf105,97 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
3Avalanche Vlčia stopa39882019Brit z DubničankyAithlin Kalimero BohemicaAsOgP3/68 Xv54,41 Xf111,76 Xh0,611 SK    A/A0/0N/NN/N
3AVATAR z Chtelnických lesov30512010Carr Malý BysterecHermína Oskár DórAs Of R1 P1 / 67,5A/A N/NN/N
3BACK z Devínskej30382010Hitt spod Ďumbiera Elar z OravyAs Oh R1 P1/70A/A N/DMN/N
3BAX Vlčí Démon30082010Hitt Spod ĎumbieraAida Vlčí DémonAsI7Of P1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,705 SKA/A0/0N/NN/A
3Benjamin Vlčí štěstí 40562019Conall Yel TobrokAsma Zara Miracle MiaAsN2OfP3/67 Xv55,22 Xf108,96 Xh0,706 SKA/A0/0N/NN/A
3BLESK Zdychavský vlk38712018AVATAR z Chtelnických lesovARIANA ZDYCHAVSKY VLKAsOfP3/67 Xv55,22 Xf105,97 Xh0,697 SKA/A0/0N/NN/N
3BODRÍK Zdychavský vlk38722018Avatar z Chtelnických lesovARIANA ZDYCHAVSKY VLKAsOfP3/67,5 Xv53,33 Xf106,67 Xh0,647 – SKA/A0/0N/NN/N
3DAYKO z Devínskej34452014Avatar z Chtelnických lesovBonie z DevínskejAsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,14 Xh0,666 SKA/A0/0N/DMN/A
3ELOVE Corda Elizabeth Luporum36642016Max spod ĎumbieraArysa Corda Elizabeth LuporumAsE1OgP1/65 Xv56,92 Xf110,77 Xh0,526 SKA/A   
3ERIK Miracle Mia41332019Cool z Březovské samotyBella Ezer Miracle MiaAsOgP1/66 Xv57,58 Xf107,58 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/A
3Falcon Odin Miracle Mia42142020Leszy II z PeronówkiAsta z Opoja pod hájomAsOgP1/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh0,750 SKA/A0/0N/NN/A
3GOGO Vikvel Wolf36852016Cresil II z PerónowkiEmber Vikvel wolfAsK1OdP3/68 Xv55,88 Xf111,76 Xh0,705 SKA/A0/0N/DMN/N
3HITT spod Ďumbiera28382006Dixon Radov dvorDáša Chlumecké podzámčíAs K3 Of R1 P3/68A/A N/N 
3Heaven and Hell de Campos y Lobos40262018 Jimmy Page von der Wolfsschleife Europea Lupus ArdorAsD1OgP3/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh 0,706 SKB/B0/0N/DMN/N
3CHEROKEE Lupus Ardor36652016Amore Mio SrdcerváčCapa Negra Lupus ArdorAsE1OfP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
3IR Oskár Dór30302010Carr Malý BysterecAgira Vlčí démonAs Of R1 P1/68 Xv55,85 Xf102,94A/A N/N 
3NATIVO Lupus Ardor40972019Baxter Vlčí tlapkaChiara Lupus ArdorAsOgP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,611 SKA/A0/0N/DMN/N
3ODIN spod Ďumbiera33282011Enar spod ĎumbieraHarmonia Crying wolfAs Of P5/65 Xv52,31 Xf112,31 Xh0,6 SKA/A DM/DM 
3PASCAL Malý Bysterec37722017MAX spod ĎumbieraUlma Kysucká HviezdaAsK1OgP3/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 SKA/A0/0  
3Tobrok CASSHERN YEL36402016Baxter Vlčí tlapkaYelka z Litavské kotlinyAsOfP1/67 Xv56,72 Xf107,46 Xh0,705 SKA/A0/0N/DMN/N
3WILSON Kysucká hviezda35382015Avatar z Chtelnických lesovTina Kysucká hviezdaAsE1I4Og P3/65 Xv53,85 Xf110,77 Xh0,647 SKA/A N/DMN/N
Binc Pohostinstvo    4ALIAS Lalinok28932008Argo Přízrak Karpat Enya z RosíkovaAs Od R1 P1/68A/A N/DM 
4ARON Lupus Ardor29562009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs C2 Og R1 P1/65A/B N/NN/A ?
4ARES Vlk z východnej33802014Bacardi Lupus ArdorAris Smečka BaronAsI2,7OfP3/65,5 Xv54,2 Xf109,92 Xh0,621 SKB/B0/0  
4ASLAAN Lupus Ardor29572009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAsOg R1 P1/67A/A N/NN/N
4Benmar Laghat43712020Wolker Vogel Lupi del MontaleOrava Maly BysterecAsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706 SKA/A0/0N/NN/A
4BLACKJACK Lupus Ardor30692010Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs Of R1 P1 /67A/A N/DM 
4DARK Biely Tesák29492009Cezar Lupus Bohemia GenaoKirby Kysucká hviezdaAs E1 Of P1/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,647B/B N/NN/A
4IZZAK z Blatnických vinic35192015Argo Přízrak karpatGlorie z Blatnických vinicAsK1Of P1/65 Xv55,38 Xf107,69 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/A
5AGAR WOLF VALLEY35732016Baron zo Suchovských hájovTara Crying wolfAsOgP1/69 Xv55,07 Xf107,25 Xh0,705 SKA/A0/0N/DMN/A
5ARON WOLF VALLEY35742016Baron zo Suchovských hájovTara Crying wolfAvE1OgP1/71 Xv54,93 Xf107,04 Xh0,657 SKA/A0/0N/NN/N
5ADAHY Lupus Aurea40272019Taranis spod ĎumbieraAura z Údolia vlkovAsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,667 SKA/A0/0N/NN/N
5Avan Lupus Aurea40302019Taranis spod ĎumbieraAura z Údolia vlkovAsOhP3/67 Xv55,22 Xf105,97 Xh0,647 SK   A/A0/0N/NN/A
5Aspen Lupus Aurea40292019Taranis spod ĎumbieraAura z Údolia vlkovAsK1OfP3/68 Xv54,41 Xf107,35 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
5BION Vilhanov dvor40842019Agar Wolf valleyBaja Saris Wolfs A/A0/0  
5BENTLEY Crazy Soul35912015Yipon z PeronówkiBessy Vlčí démonAsOfP3/68 Xv54,41 Xf106,62 Xh0,611 SKA/A0/0N/NN/N
5BORAN Jarton33672012Aschere Sirius Black Tajemný přeludBrita z Vlčího dubuAsK10gR1P1/68 Xv54,41 Xf110,29 Xh0,611A/A0/0N/NN/N
5GERONIMO Goyathlay Šungmánitu-ha Khoyáke42262019Dante od Voldušské nivyG´Aisha z Vlčího dubuAsE3OfP3/69 Xv53,62 Xf110,14 Xh0,611 SKA/A0/0N/NN/N
5Hax Vikvel wolf 39312018 TARANIS spod Ďumbiera EMBER Vikvel wolfAsI4OfP3/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,647 – SKA/A0/0  
5Herb Vikvel Wolf39322018 TARANIS spod Ďumbiera EMBER Vikvel wolfAsOfP1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,647 SKA/A0/0N/DMN/A
5Hakym Vikvel wolf39292018 TARANIS spod Ďumbiera EMBER Vikvel wolfAsOfP1/67 Xv55,22 Xf107,46 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/A
5LUK Radov dvor29432008Atos stín vlka Heňa Radov dvorAs F2 Oh R1 P3/65,5 Xf 111,45A/A N/DMN/N
5Majstro Corda Elizabeth Luporum42032020Krek SrdcerváčCeyra Codra Elizabeth LuporumAsK3L5OcP3/68 Xv54,41 Xf107,35 Xh0,706 SKA/B0/0N/NN/N
5Raini Dakota Malý Bysterec40502019BENTLEY Crazy SoulULMA Kysucká hviezdaAsC1D1M3OhP3/66 Xv 56,06 Xf 106,06 Xh 0,647 SKA/A0/0N/NN/N
5SORBON Kysucká hviezda30782010Arimminum Prinz DrakonJess spod ĎumbieraAs E1 Oh P3/65 Xv55,38 Xf 113,85 Xh 0,63B/A N/NN/N
5Taramis z Krotkovského dvora39772019Tarani spod ĎumbieraJuna Kollárov dvorAsK1OfP3/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh 0,632 SKA/A0/0N/DMN/A
5TARANIS spod Ďumbiera35222015Caspar Grey DiamondBeta Vlčí démonAsI2OfP1/67 Xv55,22 Xf107,46 Xh0,555 SKA/A N/NN/N
5Yago Kati-vlčí mak40002018Secchi LupusekEpona Lupus ArdorAsOaI3J5P5/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706-SKA/A0/0N/NN/N
Káj z Rosíkova            6AXL z Vlčej hory34172014JASSPER Malý bysterecBlu zo Suchovských hájovAsD2E1OgP3/67 Xv56.72 Xf108.96 Xh0,742 SK A/A0/0N/NN/A
6BYRON z Kaľanky35982016Bobo z Chtelnických lesovAIREEN AbsarokiAsOgP1/69 Xv56,62 Xf110,14 Xh0,666 SKA/A N/NN/N
6DASTER Lupus Ardor32572012Jassper Malý BysterecBaghira Lupus ArdorAsOgP1/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh0,647 SKA/A N/NN/N
6FENNIR od Starkej32352012Jassper Malý BysterecHarmonia Crying WolfAs Og P3/65,5 Xv53,4 Xf108,4 CZA/A N/DMN/N
6HENNESSY Lupus Ardor36172016Juri Oskár DórBaghira Lupus ArdorAsE1OfP1/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,657 SKA/A0/0N/NN/N
6Icarus Lupus Ardor36702016Ian Gillan von der WolfschleifeCalysto Lupus ArdorAsE1OfP1/66 Xv54,55 Xf107,58 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
6JASSPER Malý bysterec29842009Eligo z PerónowkiAskia Slnečný dvorAs Og R1 P1/65A/A N/NN/N
6JURI Oskár Dór32652012Baladin ArqevaHelena Oskár DórAs Of P1/67 Xv56,72 Xf110,45 Xh0,648 SKA/A0/0N/NN/N
6LUPO LEGENDARIO Lupus Ardor40702019CASPER Z BAČOVEJ SVORKYCAPA NEGRA LUPUS ARDORAsI4OfP3/67,5 Xv56,3 Xf111,11 Xh0,765SKA/A0/0N/DMN/N
6Mino z Oravy38532017Juri Oskár DórFara z OravyAsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,14 Xh0,722 SKA/A0/0N/DMN/N
6Uruz spod Ďumbiera35532015Jassper Malý BysterecMia spod ĎumbieraAsI2K12OfP3/66,5 Xv55,64 Xf111,28 Xh0,696 SKA/A0/0N/NN/A
6Vlk spod Ďumbiera38452017Fennir od StarkejBeta Vlčí démonAsOgP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 - SK      A/B0/0N/DMN/N
6Volt spod Ďumbiera38462017Fennir Od starkejBeta Vlčí démonAsOgP3/65 Xv53,85 Xf109,23 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
6Warren spod Ďumbiera 38672017Juri Oskár DórThea Tara spod ĎumbieraAsOhP1/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh0,706 –SKA/A0/0N/NN/N
           
           
           
 1. Cézar od Pavlišina         
 2. Nuk z Pohraničnej stráže         
 3. Flit z Rosíkova         
 4. Binc pohostinstvo         
 5. Nezaradené         
 6. Káj z Rosíkova