Chovný plán

Chovný plán

Cieľom chovného plánu je udržanie a zlepšenie genetickej základne československých vlčiakov v SR a to viacerými spôsobmi:

  • Rozdelenie do chovných skupín: nejedná sa o líniovú plemenitbu, rozdelenie slúži predovšetkým ako možnosť upevnenia vlastností jednotlivých vybraných plemenníkov (zakladateľov skupín) v populácii  tým spôsobom ako je v bežné aj pri chove iných zvierat- rozdelenie samcov podľa príslušnosti ich otcov a dedov k významnému predkovi. Rozdelenie súk nie je pevné, riadi sa podielmi krvi jednotlivých predkov v rodokmeni suky, takže tá môže byť krytá psami z rôznych skupín (príklad: suka má v 5.generácii 4 predkov nesúcich vlastnosti Flita z Rosíkova a 3 predkov nesúcich vlastnosti Nuka z Pohr.stráže (ostatných menej početných zanedbajme) takže môže byť použitá ako pre spojenie so psom jednej tak druhej skupiny).

Ide o akýsi spôsob „očistenia“ krvi jednotlivých skupín od ostatných pri dodržaní všetkých zásad zdravého chovu. Cieľom je vytvorenie dostatočne veľkých a nepríbuzných skupín vedených na významných plemenníkov, ktoré v budúcnosti umožní líniový chov, ktorý by prispel k početnej a geneticky zdravej populácie ČSV.

Chovný plán rozdeľuje chovné zvieratá do 6 skupín:

Sk.1: Cézar od Pavlišina (cez jeho synov Astor z Javorínskej, Omar z Krotkovského dvora, Koro z Krotkovského dvora...). Patria sem aj potomkovia Kája z Rosíkova, u ktorých sa ráta v budúcnosti podľa možností s vytvorením vlastnej skupiny vedenej na tohto psa.

Sk.2: Nuk z Pohraničnej stráže (najmä cez Astora Moťovský dvor)

Sk.3: Flit z Rosíkova (cez synov Amir Bonus a Alf od Pavlišina)

Sk. 4: Binc Pohostinstvo

Sk.5: Nezaradené zvieratá: o ich spájaní rozhodne chovateľská komisia v spolupráci s majiteľmi podľa podielov jednotlivých predkov v rodkomeni

Sk.6: Káj z Rosíkova (najmä cez Tamburyho z Rosíkova)

 

Rozdelenie chovných psov- viď.tabuľka v prílohe

 

  • Využitie chovných zvierat: Je nevyhnutné rovnomerné využitie psov a súk v chove, preto by mali byť v chove využité všetky chovné krycie psy aby bola umožnená dostatočná genetická variabilita (využívanie jedného alebo niekoľko málo plemenníkov vedie k postupnej degenerácii a strate génov v populácii).

Taktiež je nevhodné opakovať rovnaké rodičovské spojenia, aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu génmi, pokiaľ na to nie pádny dôvod (napr. že žiadny z potomkov nebol uchovnený, alebo nezostal v SR).

 

  • Príbuzenská plemenitba: žiadúce sú spojenia zvierat nesúcich krv rovnakého predka, avšakupredostňované sú spojenia príbuzensky vzdialenejšie aby sa obmedzil už beztak silný dopad vysokej príbuznosti v populácii. Minimálna vzdialenosť sú 2 voľné generácie (o.i. podľa medzinárodného CHP) – viď. obr. (voľná generácia je generácia, ktorej súčasťou nie je spoločný predok ani potomok plánovaného spojenia, v tomto prípade sú šteňatá potomkovia, spoločný predok ich rodičov je G, voľnou generáciou rodičia – A a B a starý rodičia – C,D,E,F).

Šteňatá

A

C

G

H

D

I

J

B

E

K

L

F

G

M

  • Zdravotné výsledky: okrem povinných zdravotných testov na dyspláziu bedrového kĺbu sú zohľadňované aj výsledky iných (dobrovoľných) zdravotných vyšetrení pokiaľ sú vykonané (dwarf, DM, PRA a i.) a majitelia ich výsledky poskytnú. Cieľom je neustále zlepšovanie zdravia a potláčanie dedičných chorôb.

  • Vyhodnotenia plemenníkov podľa potomstva : v pláne je po schválení vytvorenie vyhodnotenia plemenníkov (súčasných aj nežijúcich a ich potomkov) na základe bonitačných kódov a zdravotných výsledkov ich potomstva. Výsledky týchto hodnotení budú zohľadňované priebežne po doplnení všetkých údajov a vytvorení bodovacieho systému.

  • Exteriérové a povahové znaky: uprednostňované sú spojenia upevňujúce žiaduce znaky a vlastnosti a to najmä spojením zvierat s vhodným prejavom určitého znaku (nie spájanie extrémnych vlastností - napr. veľmi vysokých a veľmi nízkych zvierat, alebo extrémne vysoko a extrémne nízko nasadeného chvosta a i. čo vedie k ešte väčšiemu rozptylu vlastností).

Príloha: CHOVNÉ SKUPINY

UHYNUTÉ PSY ALEBO PO CHOVNOSTI

SKUPINAMENOSPKPROKOTECMATKABONITÁCIADBKDLKDMDWARF
Cézar od Pavlišina     1AIK z Vlčích makov35102015Caro od StarkejCokkie Vikvel wolfAs D2 Of P3/ 66 Xv54.55 Xf109 Xh0.75 SKA/A0/0N/NN/A
1AMOR Gabčov dvor25472000Cézar z Krotkovského dvora CSEska Pohostinstvo CSAs E1 Og R1 P1/69 Xv56,5 Xf110A/A   
1AMUR Kalinovská svorka-Gero28232006Gero Kollárov dvor   Ailin SotisAs Oh R1 P1/68 Xf113,2A/A N/N 
1ARGO Kysucká hviezda38022017CARO od StarkejTINA Kysucká hviezdaAsOgP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 - SK      A/A0N/DMN/A
1ARGO Tajomný tulák27522005Dak z Rosíkova Ambra Slnečný dvorAs Of R1 P3/70A/A   
1ARGUS Zelená voda26222001Milo Ruskov dvor CSKlea Ruskov dvor CSAs Of R1 P1/67 Xv54 Xf109    
1ASGARD z Černých lesu29862008Aris Bílý měsícAngie Karpatský banditaAv Og R1 P3/71 Xv53,52 Xf105,63A/A N/DM 
1Zamaratan AVALON37822017Bies WelkoscyrzBARBORA TawyAsC1OfP3/67 Xv53.73 Xf 105.97 Xh0,676 SK A/A0/0N/DMN/N
1AVAR Roja Gordion30842010Amur Kalinovská svorka-GeroCira Veľký jarokAs Oh R1 P1 /68A/A N/NN/A
1Back z Údolia vlkov37072017Gorran Grey Střípek snůFolly Lupus ArdorAsM5OfP3/68Xv55,88Xf110,29Xh0,727SKA/A N/NN/N
1AXXIS z Bačovej svorky32872013Gisotsu Crying WolfBeta Vlčí démonAsOfP3/66,5Xv55,64Xf106,77Xh0,75 SKA/A0/0N/NN/N
1BARON spod Ďumbiera26642002Gaius DórDia Kollárov dvorAs Og R1 P1/67 Xv54,5 Xf106A/A DM/DMN/N
1BARUM Tasha30032010Enor Malý BysterecGrace Malý BysterecAs Oh R1 P1 /66,5A/A N/DM 
1Becrux Sírius Kysucká hviezda38902018Echo z Údolí ticha TINA Kysucká hviezdaAsOcP3/65 Xv53,85 Xf110,77 Xh0,647 - SK A/A0/0N/NN/N
1BENTLEY Strážca divočiny34982015JABBERWOCK z PeronówkiALBA Saris WolfsAsOfP1/66 Xv56,06 Xf110,61 Xh0,611 SKA/A0/0N/DMN/N
1BEREN Potomok vlkov29512009Arek Zlatá palz  Frei Malý BysterecAs Oh R1 P1/70A/A N/DMN/A
1BO Tasha30052010Enor Malý BysterecGrace Malý BysterecAs Of R1 P5/65 Xv52.31 Xf113,85A/A N/DM 
1BRYT z Údolia vlkov37082017Gorran Grey Střípek snůFolly Lupus ArdorAsD5H2Of P3/66 Xv54,55 Xf112,88 Xh0,657 SKA/A0/0N/NN/N
1BUCK Saris Wolfs32752013Jakari spod Ďumbiera Cora Biely TesákAsE1OgP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,647 SKA/A N/DMN/N
1Bystrík Strážca divočiny 35012015Jabberwock z PeronowkiAlba Saris wolfsAsOfP1/68 Xv55,88 Xf108,82 Xh0,706 SK A/A0/0N/NN/N
1Calvin Crazy soul37452017Barum TashaBessy Vlčí démonAsOfP1/69 Xv56,52 Xf110,14 Xh0,632 SKA/A0/0N/DMN/N
1CARO od Starkej28622007Issar Kollárov dvorCesna Lupus Bohemia GenaoAs F10 Of R1 P3/69,5 Xv53.24 A/A N/N 
1CASYAS Corda Elizabeth Luporum35272015Bary Střibrný úplněkAlysia Corda Elizabeth LuporumAsOcP3/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
1DOXO od Starkej29102008Argus Zelená vodaCesna Lupus Bohemia GenaoAs E1 M3,5 Of R1 P3/65A/A0/0  
1ENOR Malý Bysterec27442004Ajax od MiščichaKrásna Ruskov dvor CSAs Of R1 P1/65,5 Xv55 Xf106,8A/A N/DM 
1FRANKO Vikvel Wolf34362014Gorran Grey Střípek snůAjša Vikvel WolfAsOfP1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,55 SKA/A1//1N/DMN/A
1GANDALF Crying wolf 2008Argo Tajomný TulákCrying wolf Flash B/B0/0N/DM 
1GERO Kollárov dvor26272002Milo Ruskov dvor Citka Kollárov dvorAs C2 Of R1 P1/67,5A/A   
1GORRAN Grey Stripek snu32342012Cäsar von der Wolfsschleife Dayen Sotis As Of R1 P1 /69 Xv55,07 Xf107,25 Xh0,578A/A N/NN/N
1GRAND Corda Elizabeth Luporum38292017DOXO od StarkejArysa Corda Elizabeth Luporum AsOfP1/66 Xv56,06 Xf110,61, Xh0,697 SKA/A0/0N/DMN/N
1Grey z Devínskej38092017Axxis z Bačovej svorkyCaya z DevínskejAsOfP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,688 SK    A/A0/0N/NN/N
1GRYZ spod Ďumbiera28112006Dino z RosíkovaArys z OravyAs I5,2 H2 Og R2 P3/66 Xv54,5 Xf109    
1HOLAN z Oravy32982013Jass spod ĎumbieraDona z OravyAs Of P1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,657 SKA/A N/DMN/N
1ISSAR Kollárov dvor26482002Milo Ruskov dvor CSAda Kollárov dvorAs C2 Of R1 P3/67 Xv53 Xf107,5    
1JAKARI spod Ďumbiera29252008Enor Malý BysterecDáša Chlumecké podzámčíAs Oh R1 P1/67 Xh0,706A/A N/DM 
1Jasan Kollárov dvor33102013Beren Potomok vlkovAlla Roja GordionAsH6I2L5OgP5/65 Xv55,38 Xf112,31 Xh0,676 SKA/A0/0N/NN/A
1JASS spod Ďumbiera29282008Enor Malý BysterecDáša Chlumecké podzámčíAs C2,4 Og R1 P3/67 Xv54A/A N/DM 
1LESAN Kysucká hviezda26772003Aron Malý BysterecIssabel Kysucká hviezdaAs R1 Oh P1/68B/B N/N 
1SLIBINAS Sidabrinis Vilkas 2009Baron spod Ďumbiera Alpestre Galicyjski WilkAn Of R1 P5/64 Xf117,19 Xh0,705A/A0/0N/DMN/N
Nuk z Pohraničnej stráže                       2AGAR Tlukwaan33952014Athos zo Suchovských hájovBinky LostrisAsOfP1/70 Xv54,29 Xf108,57 Xh0,523 SKA/A N/NN/N
2ALEX z Čakajovského dvora26992004Blek z Liehovarského dvoraFenndy Kollárov dvor As Oh R1 P1/68 Xv55,8 Xf116    
2ARES Karpatská svorka28892008Blek z Liehovarského dvoraBadia z Věrné smečkyAs Og R1 P1/65A/A0/0N/NN/A
2ARTEX Saris Wolfs30192010Alex z Čakajovského dvoraCora Biely TesákAs Of R1 P1 /67A/A N/NN/A
2ATHOS zo Suchovských hájov29812009Blek z Liehovarského dvoraJolka Radov dvorAs Of R1 P3/69 Xv53,62 Xf115,94 A/A N/N 
2Atlas Sonata Carpathica35562015BREF Karpatská svorkaGARA z OravyAsC4OgP3/66 Xv55,3 Xf112,12 Xh0,696 SKA/A0/0N/NN/N
2AVIOR Sonata Carpathica35572015BREF Karpatská svorkaGARA z OravyAsOfP1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,75 SKA/A0/0N/DMN/A
2BADYS z Vlčích makov37572017ERON Lupus ArdorCOKKIE Vikvel wolfAsOfP1/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh0,611 SKA/A0/0N/NN/A
2BAK od Našej vlčice33912014Gunner Malý BysterecAgira Vlčí démonAsOhP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,6875 SKA/A0/0N/NN/N
2BOJAR od Našej vlčice33922014Gunner Malý BysterecAgira Vlčí démonAsI2,4OfP3/66 Xv56,06Xf110,61Xh0,705 SKA/A0/0N/NN/A
2BREF Karpatská svorka29962009Blek z Liehovarského dvoraBadia z Věrné smečkyAs Of R1 P1 /68A/A0/0N/NN/A
2Bren Wolf Valley38872018Drausus z Molu EsTara Crying Wolf AsOfP1/66 Xv56,06 Xf109,09 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
2CARUS Lupus Miracle Mia37182017Eron Lupus ArdorAsta z Opoja pod hájomAsOfP1/68 Xv57,35 Xf108,82 Xh0,621 SKA/A0/0N/NN/A
2CÉZAR Vlčí démon31232011Alex z Čakajovského dvoraAjda Vlčí démonAs Of R1 P1 /71A/A N/NN/N
2CIRITH Potomok vlkov31082010Ares Karpatská svorka Frei Malý BysterecAv Og R1 P1/71 Xv54,93 Xf109,86 Xh0,705A/A0/0  
2CORGOŇ Vlčí démon31262011Alex z Čakajovského dvoraAjda Vlčí démonAv Oh R1 P3 /71A/B N/NN/N
2CULLEN Miracle Mia37212017Eron Lupus ArdorAsta z Opoja pod hájomAvOfP1/71 Xv56,34 Xf107,04 Xh0,5945 SKA/A0/0N/DMN/A
2D'Prove Miracle Mia39072018Cullen Miracle Mia Bella Ezer Miracle Mia AvOfP1/71 Xv56,34 Xf108,45 Xh0,667 SKA/A0/0N/NN/A
2Draco Cull Jr. Miracle Mia39082018Cullen Miracle MiaBella Ezer Miracle Mia AsOgP1/69 Xv55,07 Xf108,70 Xh0,706 - SK         A/A0/0N/DMN/N
2Edin z Iduškinej farmy40422019ERON Lupus ArdorELEKTRA z Blatnických vinic AsK1OfP3/70 Xv55,71 Xf110 Xh 0,647 SK    A/A0/0N/NN/N
2Eron z Iduškinej farmy40452019ERON Lupus ArdorELEKTRA z Blatnických vinic AsK1L5OfP3/68 Xv55,88 Xf110,29 Xh0,706 SKA/A0/0  
2ERON Lupus Ardor34282014Artex Saris WolfsCona Veľký JarokAsOhP1/67 Xv55,22 Xf108,96 Xh0,7058 SKA/A1/0N/NN/A
2GUNNER Malý Bysterec28312006Blek z liehovarského dvoraAskia Slnečný dvor As Of P1/67,5A/A0/0N/NN/A
2MINO Radov dvor29692009Blek z Liehovarského dvora Esa Radov dvorAs Og R1 P1 /66,5A/A N/NN/A
2NATHAN Bully royal club31292011Ares Karpatská svorka Aljaška SrdcerváčAs Og R1 P1/67A/A N/NN/N
2Nuk z Oravy 39852019Bojar od Našej vlčiceAkaia Roja Gordion AsL4OfP5/67 Xv55,22 Xf111,94 Xh0,657 - SK    A/A   
2OBI-WAN Malý Bysterec37042016Gunner Malý BysterecConnie Vlčí tlapkaAsOfP1/69Xv55,07 Xf110,14 Xh0,666 SKA/A0/0N/NN/N
2Tobrok DROGO TAR36512016Gunner Malý BysterecTara Kysucká HviezdaAsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,87 Xh0,647 SKA/A0/0  
Flit z Rosíkova            3AGAR Vikvel wolf30722010Enar spod ĎumbieraJasa spod ĎumbieraAs Of R1 P1 / 67,5A/B DM/DMN/N
3Aachen Gaius Strážca divočiny43172019Taabernakkelin LeroyNanymontaleAsOgP1/68,5 Xv54,01 Xf109,49 Xh0,647 - SK      A/A0/0N/NN/N
3AIMU z Dubničanky30592010Carr Malý BysterecHermiona Oskár DórAs D1 Oh R1 P3/ 67,5B/B0/0N/DMN/A
3AKIM Dunajský vlk38792018Crying wolf EVANDERDragona Tichý stínAsOfP3/67 Xv56,72 Xf105,97 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
3AMÍR z Vlčej rokliny28692007Carr Malý BysterecAmbra Veľký jarokAn Og R1 P3/64 Xv54,7 Xf112,5A/A0/0N/DMN/A
3ALBY Vikvel Wolf30742010Enar spod ĎumbieraJasa spod ĎumbieraAs Of R1 P1 /67 Xv 55,2 Xf 107,46 Xh 0,687A/A0/0N/DMN/A
3Avalanche Vlčia stopa39882019Brit z DubničankyAithlin Kalimero BohemicaAsOgP3/68 Xv54,41 Xf111,76 Xh0,611 SK    A/A0/0N/NN/N
3AVATAR z Chtelnických lesov30512010Carr Malý BysterecHermína Oskár DórAs Of R1 P1 / 67,5A/A N/NN/N
3BACK z Devínskej30382010Hitt spod Ďumbiera Elar z OravyAs Oh R1 P1/70A/A N/DMN/N
3BADRI z Devínskej30392010Hitt spod ĎumbieraElar z OravyAv Oh R1 P1/71A/A0/0N/DMN/N
3BAX Vlčí Démon30082010Hitt Spod ĎumbieraAida Vlčí DémonAsI7Of P1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,705 SKA/A0/0N/NN/A
3Benjamin Vlčí štěstí 40562019Conall Yel TobrokAsma Zara Miracle MiaAsN2OfP3/67 Xv55,22 Xf108,96 Xh0,706 SKA/A0/0  
3BLESK Zdychavský vlk38712018AVATAR z Chtelnických lesovARIANA ZDYCHAVSKY VLKAsOfP3/67 Xv55,22 Xf105,97 Xh0,697 SKA/A0/0N/NN/N
3BODRÍK Zdychavský vlk38722018Avatar z Chtelnických lesovARIANA ZDYCHAVSKY VLKAsOfP3/67,5 Xv53,33 Xf106,67 Xh0,647 – SKA/A0/0N/NN/N
3CARCHI Tasha32482012Hitt spod ĎumbieraGrace Malý BysterecAs Of P1/66 Xv54,55 Xf110,61 Xh0,61 SKA/A0/0N/NN/A
3CARR Malý Bysterec26862003Azor od Poluchov Askia Slnečný dvorAs Oh R1 P1/68A/A N/NN/A
3CETT Malý Bysterec26872003Azor od Poluchov Askia Slnečný dvorAs E1 Of R1 P3/68A/A   
3DAYKO z Devínskej34452014Avatar z Chtelnických lesovBonie z DevínskejAsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,14 Xh0,666 SKA/A0/0N/DMN/A
3Crying wolf ENZO26392002Angelo Crying WolfBriza Crying WolfAs Of R1 P1/67 Xv55 Xf107    
3Crying Wolf 1996 MISCHA37132016Brit z DubničankyCrying Wolf 1996 LolaAsOfP1/66 Xv56,06 Xf110,61 Xh0,611 SKA/A0/0N/DMN/A
3EGON Vikvel wolf33512013Carr Malý BysterecAjša Vikvel wolfAs Of P1/69 Xv 55,07 Xf 110,14 Xh 0,722 SKA/A N/DMN/A
3ELOVE Corda Elizabeth Luporum36642016Max spod ĎumbieraArysa Corda Elizabeth LuporumAsE1OgP1/65 Xv56,92 Xf110,77 Xh0,526 SKA/A   
3ENAR spod Ďumbiera27612005Artex Radov dvor  Arys z OravyAs M5 I2 Of R1 P3/65,5 Xf103,8A/A N/DM 
3EVANDER Crying wolf29762008Hitt spod Ďumbiera Arys z OravyAn Oh R1 P5/64 Xf106,25A/A   
3GOGO Vikvel Wolf36852016Cresil II z PerónowkiEmber Vikvel wolfAsK1OdP3/68 Xv55,88 Xf111,76 Xh0,705 SKA/A0/0N/DMN/N
3HITT spod Ďumbiera28382006Dixon Radov dvorDáša Chlumecké podzámčíAs K3 Of R1 P3/68A/A N/N 
3Heaven and Hell de Campos y Lobos40262018 Jimmy Page von der Wolfsschleife Europea Lupus ArdorAsD1OgP3/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh 0,706 SKB/B0/0N/DMN/N
3CHEROKEE Lupus Ardor36652016Amore Mio SrdcerváčCapa Negra Lupus ArdorAsE1OfP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
3MAX spod Ďumbiera31492011Enar spod ĎumbieraHeja FončordaAs Oh P3/66 Xv 55,30, Xf 114,39, Xh 0,66 B/B DM/DMN/A
3IR Oskár Dór30302010Carr Malý BysterecAgira Vlčí démonAs Of R1 P1/68 Xv55,85 Xf102,94A/A N/N 
3ODIN spod Ďumbiera33282011Enar spod ĎumbieraHarmonia Crying wolfAs Of P5/65 Xv52,31 Xf112,31 Xh0,6 SKA/A DM/DM 
3PASCAL Malý Bysterec37722017MAX spod ĎumbieraUlma Kysucká HviezdaAsK1OgP3/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 SKA/A0/0  
3Tobrok CASSHERN YEL36402016Baxter Vlčí tlapkaYelka z Litavské kotlinyAsOfP1/67 Xv56,72 Xf107,46 Xh0,705 SKA/A0/0N/DMN/N
3WILSON Kysucká hviezda35382015Avatar z Chtelnických lesovTina Kysucká hviezdaAsE1I4Og P3/65 Xv53,85 Xf110,77 Xh0,647 SKA/A N/DMN/N
Binc Pohostinstvo    4ALIAS Lalinok28932008Argo Přízrak Karpat Enya z RosíkovaAs Od R1 P1/68A/A N/DM 
4ARON Lupus Ardor29562009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs C2 Og R1 P1/65A/B N/NN/A ?
4ARES Vlk z východnej33802014Bacardi Lupus ArdorAris Smečka BaronAsI2,7OfP3/65,5 Xv54,2 Xf109,92 Xh0,621 SKB/B0/0  
4ASLAAN Lupus Ardor29572009Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAsOg R1 P1/67A/A N/NN/N
4BACARDI Lupus Ardor30632010Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs K1,3 Og R1 P3/ 65A/A N/NN/N
4BLACKJACK Lupus Ardor30692010Cezar Lupus Bohemia GenaoCona Veľký JarokAs Of R1 P1 /67A/A N/DM 
4CEZAR Lupus Bohemia Genao26762002Gáj JimiliAretha Hanka z VlasaticAs Og R1 P3/66,5 Xv53,4 Xf102,3A/A N/DMN/A
4DARK Biely Tesák29492009Cezar Lupus Bohemia GenaoKirby Kysucká hviezdaAs E1 Of P1/68 Xv54,41 Xf108,82 Xh0,647B/B N/NN/A
4HEKTOR Oskár Dór28772007Argo Přízrak karpatHera z RofaAs Of R1 P3/67 Xv53,73 A/A0/0N/N 
4IZZAK z Blatnických vinic35192015Argo Přízrak karpatGlorie z Blatnických vinicAsK1Of P1/65 Xv55,38 Xf107,69 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/A
Nezaradené               5AGATHON Wolf Rhoderick Sodar28602007Argo Sokolí okoKaimi Eden severuAv Oh R1 P3/71 Xv53,52 Xf114,08A/A N/NN/N
5AGAR WOLF VALLEY35732016Baron zo Suchovských hájovTara Crying wolfAsOgP1/69 Xv55,07 Xf107,25 Xh0,705 SKA/A0/0N/DMN/A
5ARON WOLF VALLEY35742016Baron zo Suchovských hájovTara Crying wolfAvE1OgP1/71 Xv54,93 Xf107,04 Xh0,657 SKA/A0/0N/NN/N
5Avan Lupus Aurea40302019Taranis spod ĎumbieraAura z Údolia vlkovAsOhP3/67 Xv55,22 Xf105,97 Xh0,647 SK   A/A0/0N/NN/A
5Aspen Lupus Aurea40292019Taranis spod ĎumbieraAura z Údolia vlkovAsK1OfP3/68 Xv54,41 Xf107,35 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
5BALOO z Blatnických vinic31432008Unkas z Molu Es Aika z Vlčího dubuAs Of R1 P1/68 Xh0,555 A/A N/NN/N
5BARÓN zo Suchovských hájov30892010Arimminum Prinz DrakonJolka Radov dvorAs Og R1 P1/70A/A N/NN/A
5BENTLEY Crazy Soul35912015Yipon z PeronówkiBessy Vlčí démonAsOfP3/68 Xv54,41 Xf106,62 Xh0,611 SKA/A0/0N/NN/N
5BORAN Jarton33672012Aschere Sirius Black Tajemný přeludBrita z Vlčího dubuAsK10gR1P1/68 Xv54,41 Xf110,29 Xh0,611A/A0/0N/NN/N
5Hax Vikvel wolf 39312018 TARANIS spod Ďumbiera EMBER Vikvel wolfAsI4OfP3/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,647 – SKA/A0/0  
5Herb Vikvel Wolf39322018 TARANIS spod Ďumbiera EMBER Vikvel wolfAsOfP1/65 Xv55,38 Xf110,77 Xh0,647 SKA/A0/0N/DMN/A
5Hakym Vikvel wolf39292018 TARANIS spod Ďumbiera EMBER Vikvel wolfAsOfP1/67 Xv55,22 Xf107,46 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/A
5LUK Radov dvor29432008Atos stín vlka Heňa Radov dvorAs F2 Oh R1 P3/65,5 Xf 111,45A/A N/DMN/N
5PINTO od Úhoště27942005Albert z Vlčí chaloupky  Ko-Ko z Molu EsAs E1 Oh R1 P3/69A/A N/N 
5Raini Dakota Malý Bysterec40502019BENTLEY Crazy SoulULMA Kysucká hviezdaAsC1D1M3OhP3/66 Xv 56,06 Xf 106,06 Xh 0,647 SKA/A0/0  
5SORBON Kysucká hviezda30782010Arimminum Prinz DrakonJess spod ĎumbieraAs E1 Oh P3/65 Xv55,38 Xf 113,85 Xh 0,63B/A N/NN/N
5Taramis z Krotkovského dvora39772019Tarani spod ĎumbieraJuna Kollárov dvorAsK1OfP3/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh 0,632 SKA/A0/0N/DMN/A
5TARANIS spod Ďumbiera35222015Caspar Grey DiamondBeta Vlčí démonAsI2OfP1/67 Xv55,22 Xf107,46 Xh0,555 SKA/A N/NN/N
Káj z Rosíkova            6AXL z Vlčej hory34172014JASSPER Malý bysterecBlu zo Suchovských hájovAsD2E1OgP3/67 Xv56.72 Xf108.96 Xh0,742 SK A/A0/0N/NN/A
6BAJKAL Tajomný tulák28912008Dag z Tematínskych kopcovAmbra Slnečný dvorAs C2 Of R1 P1/68 Xh0,75A/A N/DM 
6BOBO z Chtelnických lesov32252012Bajkal Tajomný tulákHermína Oskár DórAs Of P1/68 Xv55,88 Xf110,29 Xh0,621 SKA/A N/DMN/A
6BYRON z Kaľanky35982016Bobo z Chtelnických lesovAIREEN AbsarokiAsOgP1/69 Xv56,62 Xf110,14 Xh0,666 SKA/A N/NN/N
6DASTER Lupus Ardor32572012Jassper Malý BysterecBaghira Lupus ArdorAsOgP1/66 Xv56,06 Xf107,58 Xh0,647 SKA/A N/NN/N
6FENNIR od Starkej32352012Jassper Malý BysterecHarmonia Crying WolfAs Og P3/65,5 Xv53,4 Xf108,4 CZA/A N/DMN/N
6Ian Gillan von der Wolfschleife31452011Eligo z PerónowkiGrace von der WolfsschleifeAs Of R1 P1/65 Xv55,38 Xf101,54 Xh0,625A/A N/DMN/N
6Icarus Lupus Ardor36702016Ian Gillan von der WolfschleifeCalysto Lupus ArdorAsE1OfP1/66 Xv54,55 Xf107,58 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
6JASSPER Malý bysterec29842009Eligo z PerónowkiAskia Slnečný dvorAs Og R1 P1/65A/A N/NN/N
6JURI Oskár Dór32652012Baladin ArqevaHelena Oskár DórAs Of P1/67 Xv56,72 Xf110,45 Xh0,648 SKA/A0/0N/NN/N
6Mino z Oravy38532017Juri Oskár DórFara z OravyAsOfP1/69 Xv55,07 Xf110,14 Xh0,722 SKA/A0/0N/DMN/N
6Uruz spod Ďumbiera35532015Jassper Malý BysterecMia spod ĎumbieraAsI2K12OfP3/66,5 Xv55,64 Xf111,28 Xh0,696 SKA/A0/0N/NN/A
6Vlk spod Ďumbiera38452017Fennir od StarkejBeta Vlčí démonAsOgP1/67 Xv55,22 Xf110,45 Xh0,647 - SK      A/B0/0N/DMN/N
6Volt spod Ďumbiera38462017Fennir Od starkejBeta Vlčí démonAsOgP3/65 Xv53,85 Xf109,23 Xh0,647 SKA/A0/0N/NN/N
6Warren spod Ďumbiera 38672017Juri Oskár DórThea Tara spod ĎumbieraAsOhP1/68 Xv55,88 Xf107,35 Xh0,706 –SKA/A0/0