RTG DBK

Podmienkou uchovnenia je aj vyšetrenie bedrových kĺbov na prítomnosť dysplázie bedrových kĺbov DBK. Ak je nález pozitívny, rozhoduje jej stupeň. Robí sa po jednom roku veku, najlepšie od dvoch rokov, kedy sú kĺby viac-menej vyvinuté. Dysplázia je dedičná choroba, prenáša sa z predošlých generácii a má niekoľko stupňov.

Do chovu sú pripustené len jedince s výsledkom DBK A/A až B/B. Vyššie hodnoty sú neprípustné pre chov.

Pre komplexný prehľad o zdraví psa doporučujeme pri RTG bedrových kĺbov nechať vykonať aj RTG lakťových kĺbov, ktorý momentálne nie je v Sr podmienkou chovnosti. V Českej republike je aj RTG lakťových kĺbov podmienkou chovnosti / prípadne ku využitiu slovenského chovného psa v ČR /.

Informujte sa o najbližšom veterinárnom zariadení, kde sa takto RTG vykonávajú. Dohodnite termín RTG vyšetrenia. Psík nesmie jesť určitú dobu pred úkonom (24hod) a pár hodín pred ním ani piť (cca 4-5hod). Na to vás upozorní veterinár. Psa veterinár uspí injekciou. RTG sa vykonáva v čiastočnej narkóze (pes musí zostať nehybne niekoľko minút). Rentgenológ uloží psa do špeciálneho korýtka a nastaví mu bedrové kĺby do požadovanej polohy a vyhotoví snímok. Len kvalitný a ostrý snímok môže ísť na posúdenie. Cena záleží od veterinára, záleží od váhy psa - množstvo anestézy a ceny snímok. Orientačne sa cena za uspatie, vyhotovenie snímok lakťov a bedier pohybuje okolo 70-100€ (pre 30 kg psa).

Vy alebo váš veterinár odošlete doporučene snímku kĺbov spolu s originálom preukazu pôvodu (prípadne ak posielate snímku vy, treba priložiť písomnú žiadosť, kde uvediete meno, priezvisko, adresu, celé meno psa, dátum narodenia a číslo čipu).

Snímky sa posielajú zmluvnému veterinárovi, ktorý posudzuje RTG všetkým vlčiakom na Slovensku. Zasielajte v elektronickej podobe mailom alebo na CD poštou na adresu:

MVDr. Ivan Karpjak
Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r.o.
Bajkalská 28
080 01 PREŠOV

Tel: 051 / 771 50 39

Po posúdení snímky obdržíte výsledok vyšetrenia v 2 origináloch na dobierku. 
1 kópiu zašlite na archiváciu pre potreby KCHČSV SR tajomníčke klubu.  
Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť (napr. presná cena vyhodnotenia), si overte priamo u p. MVDr. Karpjaka.

Mgr.Petra Rothbauerová