Podmienky chovnosti v SR

Pre získanie statusu CHOVNÝ/CHOVNÁ musí československý vlčiak na Slovensku spĺňať tieto kritériá v tomto poradí:

  • plemenná príslušnosť osvedčená preukazom pôvodu,u ktorého sú známe všetky generácie predkov ku 1.6.1999 (deň medzinárodného uznania plemena FCI)
  • úspešné absolvovanie zvodu mladých (nie je povinné)
  • RTG vyšetrenie bedrových kĺbov na dyspláziu s hodnotením A až B / podmienky pozri ďalej súbor RTG.../
  • vytrvalostná pracovná skúška SVP – minimálne prvého stupňa - 40 km,SVP I /podmienky pozri ďalej súbor SVP.../
  • absolvovanie minimálne jednej výstavy, ktorá je odporúčaná klubom:   Klubová resp. Európska resp. Špeciálna výstava usporiadaná KCHČSV v SR alebo Svetová výstava Slovenských národných plemien, ktorá je usporiadavaná každý rok v SR organizáciou SKJ, platí od triedy mladých, bez ohľadu na hodnotenie - okrem diskvalifikácie, či neohodnotený
  • veková hranica stanovená klubom v čase bonitácie (sučka 18 mesiacov, pes 24 mesiacov)
  • absolvovanie bonitácie v SR s hodnotením psy P1 alebo P3, suky P1, P3 alebo P5
  • pre jedince bonitované od 1.1.2014 vypracovanie DNA profilu /podmienky pozri ďalej súbor odber krvi pre určenie DNA , DWARF a DM/

Ukončenie a priznanie chovnosti sa vykonáva na bonitácii, predložením všetkých dokumentov splnených podmienok chovnosti (bonitácia sa vykonáva teda nakoniec)

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak