Podmienky chovnosti v SR

Pre získanie statusu CHOVNÝ/CHOVNÁ musí československý vlčiak na Slovensku spĺňať tieto kritériá:

  • plemenná príslušnosť osvedčená preukazom pôvodu,u ktorého sú známe všetky generácie predkov ku 1.6.1999 (deň medzinárodného uznania plemena FCI)
  • úspešné absolvovanie zvod mladých (môže byť nahradený priamo bonitáciou)
  • Veková hranica stanovená klubom (sučka 18 mesiacov, pes 24 mesiacov)
  • absolvovanie bonitácie v SR s hodnotením psy P1 alebo P3, suky P1, P3 alebo P5
  • RTG vyšetrenie bedrových kĺbov na dyspláziu s hodnotením A až B
  • Vytrvalostná pracovná skúška SVP – minimálne prvého stupňa - 40 km
  • Min. 1 klubom odporúčaná výstava (Európska alebo klubová, prípadne Svetová výstava Slovenských národných plemien, platí od triedy mladých, bez ohľadu na hodnotenie - okrem diskvalifikácie, či neohodnotený)
  • pre jedince bonitované od 1.1.2014 vypracovanie DNA profilu

Ukončenie a priznanie chovnosti sa vykonáva na bonitácii, predložením všetkých dokumentov splnených podmienok chovnosti (bonitácia sa vykonáva teda nakoniec)

Majiteľ suky musí mať zaregistrovanú chovateľskú stanicu, alebo zastrešiť vrh pod záštitou inej chovateľskej stanice stanice.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak