Podmienky chovnosti v SR

Pre získanie statusu CHOVNÝ/CHOVNÁ musí československý vlčiak na Slovensku spĺňať tieto kritériá v tomto poradí:

 • plemenná príslušnosť osvedčená preukazom pôvodu,u ktorého sú známe všetky generácie predkov ku 1.6.1999 (deň medzinárodného uznania plemena FCI)
 • úspešné absolvovanie zvodu mladých (nie je povinné)
 • RTG - vyšetrenie bedrových kĺbov na dyspláziu s hodnotením A až B / podmienky pozri ďalej súbor RTG.../
 • SVP  -vytrvalostná pracovná skúška – minimálne prvého stupňa - 40 km,SVP I /podmienky pozri ďalej súbor SVP.../alebo
  akákoľvek skúška IGP.
 • VÝSTAVA -absolvovanie minimálne jednej výstavy, ktorá je odporúčaná klubom:   Klubová resp. Európska resp. Špeciálna výstava usporiadaná KCHČSV SR alebo Svetová výstava Slovenských národných plemien, ktorá je usporiadavaná každý rok v SR organizáciou SKJ, platí od triedy mladých, bez ohľadu na hodnotenie - okrem diskvalifikácie, či neohodnotený
 • VEKOVÁ HRANICA stanovená klubom v čase bonitácie (sučka 18 mesiacov, pes 24 mesiacov)
 • BONITÁCIA absolvovanie bonitácie v SR s hodnotením psy P1 alebo P3 (v riadenom chove aj P5), suky P1, P3 alebo P5
 • DNA pre jedince bonitované od 1.1.2014 vypracovanie DNA profilu /podmienky pozri odsek nižšie /
 • DM a DW testy od 12.8.2017 , podmienky uvedené v odseku nižšie

Ukončenie a priznanie chovnosti sa vykonáva na bonitácii, predložením všetkých dokumentov splnených podmienok chovnosti (bonitácia sa vykonáva teda nakoniec)